Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET218 Genetik 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Genetiğin sitolojik temelleri,populasyon ve kantitatif genetik, somatik hücre genetiği, interaksiyonlar, kalıtsal hastalıklar, kalıtsal hastalıklar ile mücadele yöntemleri, mutasyonlar, kalıtım mekanizması , Veteriner Hekimlikte kullanılan immunogenetik metotlar, hibridoma teknolojisi, klonlama,kök hücre, transgenik hayvanlar, embriyo transferi, poli ve monoklonal antikor üretimi, DNA hasar tespiti gibi moleküler genetik metotları öğrencilere kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Serbülent YİĞİT

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

The World of The Cell. 2006. W.Becker, L.J. Kleinsmith, J. Hardin. ISBN 0-321-31208-2 Six Ed. Pearson Ed. San Francisco. USA. Concepts of Genetics. 2006.W. Klug, M. Cummings, C. Spencer. ISBN 0-13-196894-7 Eight Ed. Pearson Ed. San Francisco. USA. Genes IX.2008. B.Lewin. ISBN 0-7637-4063-2. Jones and Bartlett Publishers USA. Molecular Zoology. 1996. J. Ferraris, S. R. Palumbi. ISBN 0-471-14461-4 Wiley-Liss. USA Handbook of Molecular and Cellular Methods in Biology and Medicine. 2004. L.J. Cseke, P.B. Kaufman, G.K. Podila, C.J. Tsui. ISBN 0-8493-0815-1. CRC press. USA. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği Ve Biyoteknolojisi Enstitüsü Moleküler Genetik Teknikleri: Yönlendirilmiş Mutasyon, DNA ve Protein Uygulamaları Eğitimi. Eğitim Notları. 2008 S.Mandacı, Y. Öztürk. Kocaeli. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar.2011. A.T. Bayraç, G. Kalemtaş, M. C. Baloğlu, M. Kavas. ISBN 978-9944-344-30-2. ODTÜ Yayıncılık. Altınel, A., Dağlıoğlu, S. 1993. Genetik Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları Odabaşıoğlu, F. 2005. Veteriner Genetik, Konya NICHOLAS, F.W. (1996): Introduction to Veterinary Genetics. Oxford University Press Inc., New York,U.S.A. ROTHWELL, N.V. (1993): Understanding Genetics: A Molecular Approach. Wiley-Liss, Inc., New York, U.S.A ROBERT H. TAMARIN (2001): Principles of Genetics Seventh Edition

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Genetiğe Giriş.Genetiğin Sitolojik Temelleri.DNA, RNA, protein sentezi, RNA sentezi,gen,kromozom,Genom,Alel, DNA Replikasyonu. Sitoplazmik Hücre Kalıtımı,Eşey Tayini.Somatik Hücre Genetiği,Hibridoma teknolojisi, Genetik Kopyalama, Kök Hücre.Bağlantı ve Rekombinasyon. Mutasyon, Kromozom Yapı Değişimleri. Populasyon ve kantitatif Genetik. Veteriner Hekimlikte kullanılan moleküler genetik metotlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetiğe Giriş.Genetiğin Sitolojik Temelleri Genetiğe Giriş.ppt
2 Genetiğin Sitolojik Temelleri Temel sitogenetik1.ppt
3 DNA, RNA, protein sentezi, RNA sentezi,gen,kromozom,Genom,Alel DNA.ppt
4 DNA Replikasyonu Replikasyon.ppt
5 Sitoplazmik Hücre Kalıtımı 5-Mitokondrial kalıtım.ppt
6 Sitoplazmik Hücre Kalıtımı. Eşey Tayini. 6-CİNSİYETE BAĞLI KALITIM ve İMPRİNTİNG.ppt
7 Somatik Hücre Genetiği.Hibridoma teknolojisi, Genetik Kopyalama, Kök Hücre. 7- Kök hucre.ppt
8 Bağlantı ve Rekombinasyon 8-Rekombinasyon.pptx
9 Arasınav +Mutasyon, Kromozom Yapı Değişimleri 9-Mutasyonlar ve DNA Tamiri.ppt
10 Kantitatif Genetik
11 Populasyon Genetiği 11-Populasyon Genetiği.ppt
12 Immunogenetik metotlar :RIA, ELISA 12- ELISA.pptx
13 Hastalıkların teşhisinde ve Rumen Mirobiyolojisinde PCR ve Real Time PCR metotlarının kullanımı 13-PCR ÇEŞİTLERİ.pptx
14 GDO’lu Yemler ve GDO’lu Gıdalar. 14- REAL TIME PCR.ppt
15 Transgenik Hayvanlar, Embriyo Transferi 15-model organizmalar.pptx
16 DNA Hasar Tespitinde DNA Komet Analizi. 16-DNA Hasarı.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1142222 Hayvanlarda kalitatif ve kantitatif karakterlerin kalıtım mekanizmalarını bilir. Kromozom ve genlerin yapısı ve işlevleri hakkında bilgiler edinir, genlerin fonksiyonlarını öğrenir. Irk tayini, ebeveynlik testleri ve benzeri alanlarda genetik yapıdan nasıl yararlanılacağını öğrenir. Kalıtsal hastalıkların oluşum mekanizmalarını ve sürüden eliminasyonu bilir. Canlılar arasındaki farklılıkların nedenini öğrenir ve ırk korunması ve hayvan ıslahı konusunda bu bilgilerden yararlanır
2 1142930 Genetiğin sitolojik temellerini öğrenir
3 1162281 Mitokondrial hücre kalıtımını öğrenir
4 1159678 Somatik hücre, kanitatif ve populasyon genetiğini öğrenir
5 1163561 Veteriner Hekimlikte kullanılan moleküler genetik metotları öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek