Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET212 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Yemlerdeki besin maddelerinin ruminant ve monogastrik hayvanlarda metabolizmaları, enerji ve protein değerlendirme sistemleri, sindirilme derecelerinin belirlenmesi, hayvanlarda besin madde ihtiyaçları, süt inekleri, besi sığırları, koyun-keçi, at, kanatlı, kedi ve köpek, domuz ve balıkların beslenmesi ile çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarında beslenme hastalıklarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.İsmail Kaya, Prof.Dr.Nurcan Çetinkaya, Prof.Dr.Zehra Selçuk, Doç.Dr.Mustafa Salman, Dr.Öğr.Üyesi Habip Muruz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2011) Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Pozitif Matbaacılık, Ankara. 2- Kellerns, R.O., Church, D.C. (2002) Livestock Feeds and Feeding, Prentice Hall, New Jersey. 3- McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A. (2002) Animal Nutrition, Longman Scientific ve Tecnical, England. 4- Sarı, M., Bolat, D., Çerçi, İ.H., Önol, A.G., Deniz, S., Azman, M.A., Şahin, K., Güler, T., Tatlı Seven, P., Karslı, M.A., Şahin, N., Nursoy, H., Çiftçi, M., Bingöl, N.T. (2008) Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Medipres, Malatya. 5- Umucalılar, H.D., Gülşen, N. (2005) Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları, SÜ Basımevi, Konya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yemlerdeki besin maddelerinin ruminant ve monogastrik hayvanlarda metabolizmaları, enerji ve protein değerlendirme sistemleri, sindirilme derecelerinin belirlenmesi, hayvanlarda besin madde ihtiyaçları, süt inekleri, besi sığırları, koyun-keçi, at, kanatlı, kedi ve köpek, domuz ve balıkların beslenmesi ile çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarında beslenme hastalıkları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 1 2
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 3 48
6 Uygulama/Pratik 16 2 32
16 Alan Gezisi 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Besin maddeleri; karbonhidratlar, proteinler, lipidler, vitaminler, mineraller ve hayvan türlerine göre sindirim ve metabolizmaları X X BesinMaddeleri_SuMetabolizması_NurcanCetinkaya.ppt
Karbonhidratlar ve Metabolizması_NurcanÇetinkaya.ppt
2 Besin maddeleri; karbonhidratlar, proteinler, lipidler, vitaminler, mineraller ve hayvan türlerine göre sindirim ve metabolizmaları X X Proteinler ve Metabolizması_NurcanÇetinkaya.ppt
Lipitler, mineraller ve vitaminler Metabolizmalaı_NÇetinkaya.ppt
3 Yemlerin sindirilme ve değerlendirme sistemleri, enerji, protein değerlendirme sistemleri X X Enerji_YemDeğerlendirmeSistemleri_NurcanÇetinkaya.ppt
Protein_YemDegerlendirmeSist_NurcanÇetinkayaİ.ppt
4 Ruminant ve monogastriklerde sindirim, buzağı besleme X X BUZAĞI BESLEME.pdf
5 Süt ineklerinin beslenmesi, beslenme hastalıkları, yemleme teknikleri ve rasyon hazırlanması X X DÜVE-SÜT İNEĞİ BESLEME.pdf
6 Süt ineklerinde yemleme teknikleri ve rasyon hazırlanması, Ara sınav x x METABOLİK HASTALIKLAR.pptx
7 Besi sığırlarının beslenmesi, beslenme hastalıkları, yemleme teknikleri ve rasyon hazırlanması X X besi 1.pptx
besi 2.pptx
besi 2a.pptx
besi 2b.pptx
besi 2c.pptx
8 Koyun, keçi ve mandaların beslenmesi, beslenme hastalıkları, yemleme teknikleri ve rasyon hazırlanması X X koyun1.ppt
koyun2.pptx
KEÇİ BESLEME.ppt
k.k. hastalıklar.ppt
9 Broyler besleme, beslenme hastalıkları, yemleme teknikleri ve rasyon hazırlanması X X
10 Yumurta tavuklarının beslenmesi, beslenme hastalıkları, yemleme teknikleri ve rasyon hazırlanması X X
11 Yumurta tavuklarında yemleme teknikleri ve rasyon hazırlanması, Ara sınav. X X
12 Kaz, ördek, hindi, bıldırcın ve egzotik kuşların beslenmesi ve beslenme hastalıkları ile yemleme teknikleri ve rasyon hazırlanması X X
13 At ve domuzların beslenmesi ve beslenme hastalıkları ile yemleme teknikleri ve rasyon hazırlanması X X AT BESLEME.pdf
14 Kedi ve köpeklerin beslenmesi ve beslenme hastalıkları X X KEDİ-KÖPEK BESLEME-2019.pptx
15 Balık ve laboratuvar hayvanlarının beslenmesi ve beslenme hastalıkları X X BALIK BESLEME-2020.pdf
storage/app/public/habip.muruz/72804

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1157158 Bilimsel ve ekonomik anlamda hayvancılığın yapılması için gerekli temel hayvan besleme konularını bilir.
2 1165910 Farklı hayvan türlerinin beslenme prensiplerini bilir.
3 1174168 Hayvan yetiştiricilerine pratik ve doğru yemleme teknikleri hakkında bilgileri aktarır.
4 1184142 Ruminant, at, kanatlı, kedi-köpek, balık ve domuzlarda görülen beslenme hastalıklarını ve bu hastalıkların önlenmesi konusunda bilgi sahibidir.
5 1287774 Bilimsel ve ekonomik anlamda hayvancılığın yapılması için gerekli temel hayvan besleme konularını bilir.
6 1287777 Farklı hayvan türlerinin beslenme prensiplerini bilir.
7 1287778 Hayvan yetiştiricilerine pratik ve doğru yemleme teknikleri hakkında bilgileri aktarır.
8 1287779 Ruminant, at, kanatlı, kedi-köpek, balık ve domuzlarda görülen beslenme hastalıklarını ve bu hastalıkların önlenmesi konusunda bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 3 4 5 5 4 3 3
2 5 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4
3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 5
4 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4 5
5
6
7
8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek