Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET214 Zootekni-II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Koyun, keçi, at ve kümes hayvanları gibi ekonomik önem taşıyan çiftlik hayvanlarını ayrı ayrı ele alarak her tür içindeki ırkları tanıtır ve türün ve her tür içindeki ırkların özelliklerini dikkate alarak bunların bilimsel ve rasyonel bir şekilde yetiştirilmeleri ile ilgili bilgileri öğretir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr Bülent TEKE, Prof. Dr. Dr. Filiz AKDAĞ, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akçapınar, H. 2000. Koyun Yetiştiriciliği. İsmat Maatbacılık-Ankara. Özcan, H., Yalçın, B.C. 1985. Özel Zootekni (Keçi Yetiştiriciliği). İ.Ü. Veteriner Fakültesi Yayınları-İstanbul.; Altınel, A. 1999. Özel Zootekni (Tavuk Yetiştiriciliği). İ.Ü. Veteriner Fakültesi Yayınları-İstanbul; Arpacık, R. 1996. At Yetiştiriciliği. Şahin Matbaası. Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Koyun, keçi, at ve kümes hayvanları gibi ekonomik önem taşıyan çiftlik hayvanlarını, ırklarını tanıtmak, ırkların verim özellikleri, barınak özellikleri hakkında bilgi vermektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 4 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koyun Yetiştiriciliği, Dünyadaki Ve Türkiye’deki Koyun Irkları, Türkiye’deki Islah Çalışmaları Doç.Dr. Bülent TEKE Ders1.docx
2 Koyun Yetiştirme Tekniği Doç.Dr.Bülent TEKE Ders 2.docx
3 Koyun Besiciliği Ve Karkas Doç.Dr. Bülent TEKE Ders 3.docx
4 Keçi Yetiştiriciliğine Giriş, Türkiye’de Keçi Yetiştiriciliği Ve Irklar Doç.Dr.Bülent TEKE Ders 4.docx
5 Keçi Yetiştirme Tekniği Doç. Dr. Bülent TEKE Ders 5.docx
6 Keçi Barınakları, Türkiye’deki Ve Dünyadaki Tavuk Yetiştiriciliğinin Durumu Doç. Dr. Bülent TEKE Ders 6.docx
7 Vize + Tavuk Irkları, Irkların Morfolojik Ve Fizyolik Özellikleri
8 Kümes İçi Ekipmanlarının Düzenlenmesi, Et Tavuğu Yetiştirme Tekniği Tavuk 1.ppt
9 Yumurta Tavuğu Yetiştirme Tekniği Tavuk 2.ppt
10 Damızlık Tavuk Yetiştirme Tekniği Tavuk-3.ppt
11 Kuluçka Bilgisi, Modern Hibrit Genotip Tavukların Elde Edilmesi, Tavuk Islahı Tavuk-4.ppt
12 At Yetiştiriciliğine Giriş, At Irkları Ve Irkların Morfolojik Ve Fizyolojik Özellikleri 1. At Yetiştiriciliğinr giriş, At Irkları ve Irklerın Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri.pptx
13 At Yetiştirme Tekniği, At Nişaneleri Ve Donları 2. At Yetiştirme Tekniği, At Donları ve Nişaneler.pptx
14 Yarış Atlarının Bakım Ve İdaresi, Kayıt Tutma Ve Verim Kontrolleri 3. Yarış atlarının bakım idaresi kayıt tutma ve Verim kontrolleri.pptx
15 At Barınakları 4. At Barınakları.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1140935 Dünya ve Türkiye'deki koyun ve keçi ırklarını ve barınak özelliklerini bilir.
2 1168428 Etçi ve yumurtacı tavuk ırklarını ve barınak özelliklerini bilir.
3 1156469 At ırklarını, verim özelliklerini ve tavla özelliklerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2
3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek