Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET216 Hayvan Islahı 927001 2 4 1

Dersin Amacı

Çiftlik hayvanlarının verimlerinde ve diğer özelliklerinde görülen varyasyonu inceler ve verimlerin ıslahında bu varyasyondan yararlanma yollarını gösterir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz Akdağ, Doç. Dr. Bülent Teke, Doç. Dr. Mustafa Uğurlu

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evrim, M., Güneş, H. Hayvan Islahı. İ.Ü. Veteriner Fakültesi Yayınları-İstanbul. Kumlu S., 2003. Hayvan Islahı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu ders kantitatif karakterler ve bu karakterlerdeki variyasyon, fenotipik ve genotipik parametreler, seleksiyonun temel prensipleri ve seleksiyon yöntemleri, melezleme ve akrabalı yetiştirme metotlarını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karakter, Fenotip, Genotip ve Çevre Tanımı ve Özellikleri 1.ppt
2 Variyasyon ve variyasyonun ölçülmesi, fenotipik ve genotipik varyans unsurları 2.ppt
3 Kalıtım derecesi ve özellikleri, kalıtım derecesinin hesaplanması, Kalıtım Derecesinin yetiştiricilikteki önemi 3.ppt
4 Seleksiyon, seleksiyonun genetik etkileri 4.ppt
5 Generasyon süresi, gelecekteki genetik ilerlemenin tahmini 5.ppt
6 Beklenen ve gerçekleşen genetik ilerleme, seleksiyon limiti 6.ppt
7 Seleksiyon entansitesinin artırılması ve seleksiyon yoğunluğunu sınırlayıcı faktörler 7.ppt
8 Seleksiyonda isabet derecesinin artırılması, çevre etkilerinin giderilmesi 8.ppt
9 arasınav
10 Tekrarlama derecesi, özellikleri, yetiştiricilikteki önemi, gerçek verim yeteneği 9.ppt
11 Tekrarlama derecesinin hesaplanması, seleksiyon metotları, bireylerin kendi değerlerine göre, direk akrabalara göre seleksiyon 10.ppt
12 Kollateral akrabalara göre seleksiyon, yavruların fenotipik değerlerine göre seleksiyon, kombine seleksiyon 11.ppt
13 Fenotipik ve genetik korelasyonlar, yetiştiricilikteki önemi, genetik korelasyonların nedenleri 12.ppt
14 Dolaylı seleksiyon, birden çok özellik için seleksiyon yöntemleri 13.ppt
15 Melezlemenin hayvan yetiştiriciliğinde önemi, melezleme yöntemleri, çevirme melezlemesi, Kombinasyon ve kullanma melezlemeleri 14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1352268 Hayvan ıslahında kullanılan temel kavramları bilir.
2 1376594 Hayvan ıslahında kullanılan parametrelerin elde edilmesini bilir.
3 1391442 Seleksiyonun genetik etkilerini ve yöntemlerini bilir.
4 1392881 Birleştirme metotlarını bilir.
5 1390804 Sürü verimliliğinin artışında hangi ıslah yöntemlerini uygulayacağını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2
2 3 1 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2
3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2
4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2
5 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek