Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET252 Hayvan Barınakları ve Hijyen 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Hayvan barınakları ile ilgili kuruluş aşamasındaki yer seçimini, barınak tipini, araziye göre yerleştirme şeklini, barınaklarda uygulanacak hijyen kurallarını bilir ve uygular.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Arıtürk E Hayvan barınakları Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara. 2- Ozbeya C Ahırlar ve Yetiştiştirme Hijyeni Ders Notları. 3- Poyraz OKümesler ve Yetiştirme Hijyeni Ders Notları. 4- Akcapınar H Koyun Yetiştiriciliği Kitabı, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sığır, koyun,keçi, at, kanatlı, domuz barınaklarının kuruluş yeri özelliklerini, barınak tipi özelliklerini ve barınaklarda uygulanan hijyen kurallarını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan barınaklarının kuruluş yeri ve barınak tipi seçimi 1. Hayvan Barınakları Kurulum Yeri ve Barınak Tipi Seçimi.pptx
2 Barınaklarda hijyen kuralları 2. Barınakta Hijyen Kuralları.pptx
3 Süt sığırcılığında genç hayvan ve boğa ahırları 3. Süt Sığırlarında Genç Hayvan ve Boğa Barınakları.pptx
4 Süt sığırcılığında damızlık sığır ahırları 4. Süt Sığırlarında Damızlık Sığır Barınakları.pptx
5 Besi sığırı ahırları 5. Besi sığırı barınakları.ppt
6 Koyun-Keçi ağılları 6. Koyun barınakları.ppt
7 Koyun-Keçi ağılları
8 At Tavlaları 8. At barınakları.ppt
9 At Tavlaları
10 Broiler kümesleri 10. Broiler barınakları.ppt
11 Yumurtacı kümesleri 11. Yumurta tavuğu barınakları.ppt
12 Damızlık tavuk kümesleri
13 Köpek barınakları 13. Köpek barınakları.ppt
14 Domuz barınakları 14. Domuz Barınakları.pptx
15 Kaz, Ördek ve Hindi barınakları 15. Kaz, Ördek, Hindi Barınakları.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1150720 Hayvan barınaklarının kuruluş yerinin seçimi ve seçilen arazi üzerinde barınakların yerleştirilmesini bilir ve uygular.
2 1161230 Hayvan barınaklerının kurulması ve türe göre barınak içi düzenlemeleribilir ve uygular.
3 1229338 Hayvan barınaklarında uygulanması gereken hijyen kurallarını bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 5 1 4 1 4 2 1 1 3 3
2 2 1 5 1 4 1 4 2 1 1 3 3
3 2 1 5 1 4 3 4 2 1 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek