Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET254 Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Bakteriyel ve fungal etkenlerin neden olduğu önemli enfeksiyonların teşhisi amacıyla kullanılan yaygın ve geçerli bakteriyolojik, mikolojik izolasyon ve identifikasyon yöntemleri hakkında uygulamaların yaptırılarak antibiyogram test uygulamalarının yapılması, Gerek bakteriyel gerekse paraziter ve viral enfeksiyonların indirekt teşhisi ve aşı takibi amacıyla kullanılan serolojik test yöntemlerinin uygulamalarının yapılması Viral, bakteriyel, paraziter enfeksiyonların direkt teşhisi amacıyla moleküler teşhis yöntemlerinden PZR yönteminin anlaşılmasının sağlanması ve bakteriyel bazı enfeksiyonların teşhisinin gösterilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Alper ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Immunology: A short course. 5 th ed., 2003. Richard Coico, Geoffrey Sunshine, Eli Benjamini. 2- İmmünoloji. Serdar DİKER 3- Veterinary Immunology, An introduction, 5 th ed., Tizard IR., 1996. 4- Temel Mikrobiyoloji ve bağışıklık bilimi. Hakkı Bilgehan, 1994. 5- Clinical Immunology of the dog and cat. 2 nd ed., Michael J Day, 2008. 6- Practical Immunology,Frank C. Hay Olwyn M.R. Westwood,Fourth Edition, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Direkt bakteriyel teşhis yöntemleri Humoral immünite (Bakterilere karşı immünite, Viruslara karşı immun yanıt) İmmunyanıt takip yöntemleri Serolojik yöntemler ve uygulamaları PZR ve uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
7 Laboratuvar 15 45 1
48 Sözlü Sınav 1 55 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 15 2 30
7 Laboratuvar 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
48 Sözlü Sınav 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çeşitli klinik materyallerden kültür hazırlanması-I
2 Çeşitli klinik materyallerden kültür hazırlanması-II
3 Saf kültür amacıyla uygulamalar
4 İzole edilen etkenlerin identifikasyonları-I
5 İzole edilen etkenlerin identifikasyonları-II
6 Antibiyogram uygulamaları
7 Kan hücrelerinin ayırımı ve boyama yöntemleri ile gösterilmesi
8 Antijen hazırlanması ve konsantrasyonlarının belirlenmesi
9 Aglütinasyon testleri
10 Komplement test ve uygulamaları Brucella CFT uygulaması
11 İndirekt ve sandviç ELISA uygulamaları-I Brucella indirekt ELISA ve IFNg sandviç ELISA
12 İndirekt ve sandviç ELISA uygulamaları-II
13 DNA ekstraksiyon yöntemleri Kültürden ve dokudan DNA ekstraksiyonu
14 PZR ile bazı enfeksiyonların teşhisi S. aureus ve/veya Brucella spp. tespiti
15 PZR ile bazı enfeksiyonların teşhisi
16 Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1184614 Enfeksiyon hastalıkların direkt ve indirekt teşhis yöntemlerinin anlaşılması
2 1185390 Antibiyogram test uygulamaları
3 1185409 Aşı takibi amacıyla kullanılan serolojik yöntemlerin belirlenerek yorumlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 1 5 3 1 1 2 1 1 3 2
2 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek