Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET256 Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama Teknikleri 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Çiftlik hayvanları ile evcil karnivorların beslenme programlarının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ö. Hakan Muğlalı, Prof. Dr. Nurcan Çetinkaya, Prof. Dr. İsmail Kaya, Doç. Dr. Zehra Selçuk, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Salman, Yrd. Doç. Dr. Buğra Genç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2011) Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Pozitif Matbaacılık, Ankara. 2- Kellerns, R.O., Church, D.C. (2002) Livestock Feeds and Feeding, Prentice Hall, New Jersey. 3- McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A. (2002) Animal Nutrition, Longman Scientific & Tecnical, England.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Büyük ve küçükbaş ruminantlar, kanatlılar, evcil karnivorlar ve atların fizyolojik dönemlerine göre besin madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılayacak besleme programlarının bilgisayar kullanılarak hazırlama tekniklerini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 1 16
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 7 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rasyon ve rasyon hazırlanmasını etkileyen faktörler rasyon.ppt
2 Bilgisayar destekli karma yem hazırlanması KarmaYem.xlsm
3 Bilgisayar destekli broylerler için rasyon hazırlanması broyler.xls
4 Bilgisayar destekli yumurta tavukları için rasyon hazırlanması yumurtatavuğu.xls
5 Bilgisayar destekli kaz, bıldırcın ve hindiler için rasyon hazırlanması bıldırcın.xls
6 Ara sınav
7 Bilgisayar destekli buzağı ve düveler için rasyon hazırlanması
8 Bilgisayar destekli süt inekleri (laktasyon dönemi) için rasyon hazırlanması
9 Bilgisayar destekli süt inekleri (geçiş dönemi) için rasyon hazırlanması
10 Bilgisayar destekli süt inekleri (kuru dönem) için rasyon hazırlanması
11 Ara sınav
12 Bilgisayar destekli besi sığırı için rasyon hazırlanması
13 Bilgisayar destekli kedi-köpek için rasyon hazırlanması
14 Bilgisayar destekli koyun ve keçiler için rasyon hazırlanması
15 Bilgisayar destekli tay, kısrak ve aygırlar için rasyon hazırlanması
16 Bilgisayar destekli yarış atları için rasyon hazırlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1174555 Rasyon hazırlama yöntemlerini ve bilgisayarda rasyon hazırlama bilgisine sahiptir.
2 1175679 Rasyon hazırlamada, yem, hayvan, fiyat gibi etkili olan faktörleri bilir.
3 1173588 Ruminant hayvanların çeşitli fizyolojik dönemlerine göre bilgisayar kullanarak rasyon hazırlar.
4 1202793 At, kedi, köpek gibi hayvanların çeşitli fizyolojik dönemlerine göre bilgisayar kullanarak rasyon hazırlar.
5 1175457 Kanatlıların çeşitli fizyolojik dönemlerine göre bilgisayar kullanarak rasyon hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 4
3
4 4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek