Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET258 Organik Hayvan Besleme 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Organik Tarım Kanunu ve Yönetmeliğine göre organik hayvansal üretimi ve beslenmesini öğrenir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurcan Çetinkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Organik hayvansal üretim ve beslemeyle ilgili mevzuatlar, bildiri kitapları ve kitaplar. Haftalık ders içeriğine göre dersi veren öğretim üyesinin hazırladığı sunular.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik Tarım Kanunun ve Organik Tarımın Usul ve Esasları Yönetmeliğinin tanıtımı Organik ruminant, kanatlı ve balık besleme prensipleri Organik yem üretimi Organik Hayvancılıkta Homeopatik ve fitopatik tedaviler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 2 32
6 Uygulama/Pratik 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Tarım Nedir? NurcanÇetinkaya_ORGANİK TARIM.ppt
2 Organik Tarım Kanunu OrganikTarımKanunu-2004.pdf
3 Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik organik_tarim_yonetmeligi-2010.pdf
4 Organik Hayvan Beslemede Çevre Kirliliği ve Su İlişkisi NurcanÇetinkaya_OrganikTarım -ÇEVRE-İLŞKİLERİ.ppt
5 Organik Hayvansal Üretim NurcanÇetinkaya_ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİM.ppt
6 Organik Yem NurcanÇetinkaya_ORGANİK YEMLER.ppt
7 Organik Üretiminde HACCP sistemi
8 Organik Hayvan Beslemede Yem Katkı Maddeleri NurcanÇetinkaya_ORGANİK YEMLER.ppt
9 Ara Sınav
10 Organik Ruminant Besleme NurcanÇetinkaya_ Organik Ruminant Besleme.ppt
11 Organik Kanatlı Besleme NurcanÇetinkaya_Organik Kanatlı Besleme.ppt
12 Organik Hayvancılık İşletmesinde Uygulama x
13 Organik Domuz Besleme
14 Organik Balık Besleme
15 Organik Hayvancılık İşletmesinde Uygulama x NurcanÇetinkaya_Homeopati.ppt
16 Organik Hayvancılık İşletmesinde Uygulama x

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172133 Organik hayvan beslemeyle ilgili mevzuatı öğrenir
2 1178903 Organik yem üretiminin nasıl yapılacağını öğrenir
3 1173669 Organik ruminant, kanatlı ve balık besleme prensiplerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek