Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET260 Ördek,Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Ördek, kaz ve hindi ırkları, morfolojik ve fizyolojik genel özellikleri, bakım ve beslenmesi ile barınak koşulları gibi yetiştirme konularda öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz Akdağ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ördek, kaz ve hindi yetiştiriciliği ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin; hindi, ördek ve kaz yetiştiriciliğinin temel yetiştirme ilkelerini, bakım ve beslenme koşullarını ve barınak düzenlemeleri hakkında bilgiler içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ördek yetiştiriciliğinin önemi, ördeklerde bazı morfolojik ve fizyolojik özellikler 1-Ördek yetişticiliğinin önemi, ördeklerde bazı morfolojik ve fizyolojik özellikler.ppt
2 Ördek kümesleri ve ördek ırkları 2-Ördek kümesleri ve ördek ırkları1.ppt
3 Ördek ırkları 3-Ördek ırkları2.ppt
4 Kaz yetiştiriciliğinin önemi, genel morfolojik ve fizyolojik özellikler ve davranış özellikleri 1-Kaz yetiştiriciliğinin önemi ve davranış özellikleri.ppt
5 Kaz ırkları 2-Kaz ırkları1.ppt
6 kaz ırkları 3-Kaz ırkları2.ppt
7 Kaz barınakları 4-Kaz barınakları.ppt
8 Damızlık kaz yetiştiriciliği, Kuluçka yönetimi ve cinsiyet tayini 5- Damızlık kaz yetiştiriciliği, kuluçka yönetimi ve cinsiyet tayini.ppt
9 arasınav
10 Kaz besisi ve kesim 6-Genç Kazların Bakım, Kaz Besisi ve Kesim.ppt
11 Hindi yetiştiriciliğinin önemi, hindilerin bazı morfolojik ve fizyolojik özellikleri 1- Hindi yetiştiriciliğinin önemi ve hindilerde bazı morfolojik ve fizyolojik özellikler.ppt
12 Hindi ırkları 2- Hindi ırkları.ppt
13 Hindi yetiştirme teknikleri ve barınaklar 3- Hindi yetiştirme sistemleri ve hindi barınakları1.ppt
14 Hindi besi ve kesim,kümeste ve üretimde dezenfeksiyon 4- Hindilerde besi ve kesim, kümes hazırlığı ve üretimde dezenfektasyon.ppt
15 Hindilerde kuluçka yönetimi, cinsiyet ayrımı, aşılama ve koruma tedbirleri 5- Hindilerde kuluçka yönetimi, cinsiyet ayrımı, aşılama ve koruma tedbirleri.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1383782 Ördek, kaz ve hindi ırklarını ve bakımlarını bilir.
2 1402931 Ördek, kaz ve hindinin damızlık, yavru ve ergin dönemlerindeki yetiştirme tekniklerini bilir.
3 1401313 Ördek, kaz ve hindinin kümes özelliklerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2
2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2
3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek