Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET260 Ördek,Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Ördek, kaz ve hindi ırkları, morfolojik ve fizyolojik genel özellikleri, bakım ve beslenmesi ile barınak koşulları gibi yetiştirme konularda öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz Akdağ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ördek, kaz ve hindi yetiştiriciliği ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin; hindi, ördek ve kaz yetiştiriciliğinin temel yetiştirme ilkelerini, bakım ve beslenme koşullarını ve barınak düzenlemeleri hakkında bilgiler içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hindi yetiştiriciliğini önemi, hindi ırklarının genel morfolojik ve fizyolojik özellikleri
2 Hindi yetiştirme teknikleri
3 Hindi barınakları, barınak içi koşulların düzenlenmesi
4 Kesim ve karkas özellikleri
5 Kuluçkahane yönetimi, günlük civcivlerde cinsiyet ayırımı, aşılama yöntemleri ve koruyucu aşılar
6 Kaz yetiştiriciliğini önemi, kaz ırklarının genel morfolojik ve fizyolojik özellikleri
7 Kaz yetiştirme teknikleri
8 Kaz barınakları, barınak içi koşulların düzenlenmesi
9 arasınav+Kesim ve karkas özellikleri
10 kaz ürünleri ve işlenmesi
11 Kuluçkahane yönetimi, günlük civcivlerde cinsiyet ayırımı, aşılama yöntemleri ve koruyucu aşılar
12 Ördek yetiştiriciliğini önemi, ördek ırklarının genel morfolojik ve fizyolojik özellikleri
13 ördek yetiştirme teknikleri
14 ördek barınakları, barınak içi koşulların düzenlenmesi
15 Ördek ürünleri ve ürün değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1154787 Ördek, kaz ve hindi ırklarını ve bakımlarını bilir.
2 1174998 Ördek, kaz ve hindinin damızlık, yavru ve ergin dönemlerindeki yetiştirme tekniklerini bilir.
3 1173274 Ördek, kaz ve hindinin kümes özelliklerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2
2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2
3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek