Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET264 Avrupa Birliği Veteriner Mevzuatı 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilerin Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı ve veteriner hekimliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şule SANAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet GENÇ, Avrupa Topluluklarının Kurumsal ve Hukuksal Yapısı, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını, No: 72, Bursa, 1993. Avrupa Birliği Bakanlığı resmi web sitesi http://www.abgs.gov.tr

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği’nin Kurulması Avrupa Birliği’nin Hukuksal Yapısı Avrupa Birliğindeki veteriner hekimliği mevzuatının incekenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa Birliği’nin Kurulması AB tarihçe.pptx
2 Avrupa Birliği’nin Hukuksal Yapısı AB tarihçe.pptx
3 Avrupa Birliği’nin Kaynakları AB tarihçe.pptx
4 Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı (Genel) AB tarihçe.pptx
5 Avrupa Birliği Konseyi AB tarihçe.pptx
6 Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi AB tarihçe.pptx
7 Avrupa Birliği Komisyonu’nun Özellikleri AB tarihçe.pptx
8 Avrupa Birliği Komisyonu’nun Görev Yetkileri AB tarihçe.pptx
9 Arasınav
10 Avrupa Birliği Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Direktif ve Kararların Tanımlanması) AB MEVZUAT.pptx
11 Avrupa Birliği Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Gıda Güvenliği ) AB MEVZUAT.pptx
12 Avrupa Birliği Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Kayıt ve Kimliklendirme) AB-HAYVAN SAĞLIĞI.ppt
13 Avrupa Birliği Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Hayvan Hastalıkları ve Kontrolü ) AB-HAYVAN SAĞLIĞI.ppt
14 Avrupa Birliği Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Topluluk İçi Ticaret) AB-HAYVAN SAĞLIĞI.ppt
15 Avrupa Birliği Veteriner Hekimliği Mevzuatı ( İthalatta Kontrol Sistemleri) AB-HAYVAN SAĞLIĞI.ppt
16 Avrupa Birliği Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Hayvan Refahı) AB-HAYVAN SAĞLIĞI.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
86957 1402240 Öğrenci Avrupa Topluluklarının kurulması hakkında bilgi sahibi olur
86958 1417018 Öğrenci Avrupa Birliği’nin nasıl kurulduğunu öğrenir
86959 1409301 Öğrenci Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısını genel olarak öğrenir
86960 1417694 Öğrenci Avrupa Birliği veteriner hekimliği mevzuatı hakkında bilgi edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
86957 1 1 4 1 4 1 4 2 1 4 1 5
86958 1 1 4 1 4 2 4 2 1 3 1 5
86959 1 1 4 1 4 2 4 2 1 3 1 5
86960 1 1 4 1 4 1 4 2 1 3 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek