Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET268 Mesleki Yabancı Dil I 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Veteriner hekimliği alanında kitap ve dergi okuyup anlayabilme, veteriner terminolojiyi tanıma ve klinik öncesi bilimler alanında İngilizce sunu yapabilme yeteneğinin kazandırılması, Europass Curriculum Vitae hazırlanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurcan Çetinkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

İngilizce TV izlemek, İnternet ortamında mesleki yazıları okumak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin verdiği ders notları ve sunular

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye tercüme yapmak. Veteriner hekimliği ile ilgili temel terimlerin İngilizcelerinin öğretilmesi, veteriner hekimliği eğitiminin ve mesleğinin ingilizce tanımlanması, öğrencilerin kendilerini ingilizce tanıtımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
34 Okuma 16 1 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı (İngilizce) Dialog_Ornek.docx
2 Öğrencilerin kendilerini İngilizce tanıtımı 1-NurcanÇetinkaya_MeslekiYabacıDil_Kelimeler.doc
3 Öğrencilerin kendilerini İngilizce tanıtımı Dialog_Ornek.docx
4 Veteriner hekimliği ile ilgili terimlerin İngilizcesinin öğretilmesi 2-NurcanÇetinkaya_MeslekiYabancıdil_Kelimeler.docx
5 Veteriner hekimliği ile ilgili terimlerin İngilizcesinin öğretilmesi NurcanÇetinkaya_ÖrnekSunu_1.ppt
6 İngilizceden Türkçeye çeviri NurcanÇetinkaya_Why dogs eat grass-1.doc
7 Türkçeden İngilizceye çeviri NurcanÇetinkaya_Organic Animal Nutrition-2.docx
8 ARA SINAV
9 Dikte NurcanÇetinkaya_Asidozis-3.doc
10 Dikte NurcanÇetinkaya_ÖrnekSunu_2.pptx
11 İngilizce okuma NurcanÇetinkaya_ÖrnekSunu_3.ppt
12 İngilizce okuma NurcanÇetinkaya_ÖrnekSunu_4.pptx
13 Sunu takdimi (ingilizce) NurcanÇetinkaya_ÖrnekSunu_5.pptx
14 Sunu takdimi (ingilizce) NurcanÇetinkaya_ÖrnekSunu_6.pptx
15 Sunu takdimi (ingilizce) NurcanÇetinkaya_ÖnekSunu_7.pptx
16 Erasmus proğramının tanıtımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221221 İngilizce CV hazırlayabilme
2 1221358 Erasmus sınavında başarılı olabilme
3 1221746 Mesleğini ingilizce tartışabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğinin kazandırılması
4 1222011 İngilizce dilindeki literatür ve kitapları okuyup anlayabilme.
5 1201003 Europass Curriculum Vitae hazırlama
6 1201028 İngilizce sunu yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek