Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET270 Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Bilimsel bilginin temellerini oluşturmak, Öğrencilerin bilimsel düşünce yapısına sahip olmalarını sağlamak, Bilimsel araştırmaların nasıl yapılacağı ve yayımlanacağı konusunda bilgi vermek, Araştırma ve yayın etiğine ilişkin ilke ve kuralları öğretmek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Berfin Melikoğlu Gölcü

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Başağaç Gül, T. (2004). Sağlık Bilimlerinde Araştırma Etiği. Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, 161-172, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Arda B. (2004). Sağlık Bilimlerinde YayınEtiği. Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, 173-186, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavram ve yaklaşımlar, Bilimsel araştırmaların temel özellikleri, Bilimsel bilgiye ulaşma yöntemleri, bilimsel makalenin yazımı ve yayımlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi, bilim, bilim insanı, araştırma ve etik kavramlarına giriş
2 Bilimsel Araştırmalar ve Araştırma Türleri
3 Bilimsel Araştırmaların Tarihi
4 Araştırma konusunun belirlenmesi ve araştırma için ön hazırlıklar
5 Araştırma makalesinin genel özellikleri-Özet ve Giriş bölümlerinin hazırlanması
6 Araştırma makalesinin genel özellikleri-Materyal-Metod, Bulgular ve Tartışma bölümlerinin hazırlanması
7 Araştırma makalesinin genel özellikleri-Teşekkür ve Kaynaklar bölümlerinin hazırlanması
8 Araştırma makalesinin değerlendirme ve yayımlanma süreci
9 Ara sınav
10 Bilimsel araştırma örnekleri
11 Bilimsel etkinlikler ve bildiri sunumu
12 Bilim anlayışının etik açıdan değerlendirmesi
13 Araştırma ve yayın etiği ihlallerine bilim tarihinden örnekler
14 Sağlık bilimlerinde araştırma etiği
15 Sağlık bilimlerinde yayın etiği
16 14. Etik Kurullar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194856 Öğrencilere geçerli bir bilimsel araştırma için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.
2 1194868 Sağlık bilimlerinde bilimsel araştırma ve yayınlama sürecinde gözetilmesi gereken etik ilke ve kuralları öğretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 4 4 4
2 1 1 1 1 1 1 2 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek