Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET315 Radyoloji 927001 3 5 1

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; radyolojik görüntüleme tekniklerinin klinik pratiğe yönelik olarak anlatılması ile hayvan türlerine ve lezyonun bulunduğu bölgeye göre bu tanı yöntemlerinin kullanım alanlarının anlatılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Ahmet Özak

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Alkan Z. Veteriner Radyoloji, Mina ajans, 1999 2. Thrall DE. Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology, Saunders, 2007 3. Nayland TG, Mattoon JS. Small Animal Diagnostic Ultrasound, Saunders, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği veteriner klinik pratikte diagnostik olarak önem taşıyan konvansiyonel ve dijital radyografi, USG ve diğer tanı yöntemlerinin temel uygulama ve değerlendirme yöntemleridir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Radyolojide temel prensipler - 1 Sunu2.pdf
2 Radyolojide temel prensipler - 2 2.pdf
3 Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma 3.pdf
4 Radyolojik görüntüleme yöntemleri; radyografi 4.pdf
5 Radyoskopi, termografi, sintigrafi 5.pdf
6 Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme 6.pdf
7 Ultrasonografi, temel prensipler I
8 Ultrasonografi, temel prensipler II
9 Aygıtın yapısı ve tarama çeşitleri 9.pdf
10 Organların ultrasonografik incelenmesi, doppler ultrasonografi
11 Ara sınav
12 Kontrast maddelerin sınıflandırılması 12.pdf
13 Kontrast maddelerin gelişimi, atılımı, kullanımı ve kontrast madde reaksiyonları 13.pdf
14 Yumuşak dokuların radyografisi 14.pdf
15 İskelet sisteminin radyografisi 15.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1437537 Radyobiyoloji ve radyasyondan korunma yöntemlerini öğrenir
2 1366908 Radyografi ve radyoskopi uygulama becerisi kazanır
3 1424691 Direkt ve indirekt radyografi yöntemlerini uygulama becerisi kazanır
4 1354541 Karanlık odada uyulması gereken kurallar ve banyo tekniklerini uygulama becerisi kazanır
5 1354647 Ultrasonografi uygulama ve ultrasonografik tanı yöntemlerini öğrenir
6 1370763 Manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi’nin çalışma mantığı endikasyonlarını öğrenir
7 1393708 Spesifik hastalıklarda karşılaşılan özel radyolojik tanı yöntemlerini kullanma becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 3
2 4 5 5 3
3 4 5 5 3
4 4 5 5 3
5 4 5 5 3
6 4 5 5 3
7 4 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek