Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Balık ve diğer sucul canlıların yaşam koşulları, anatomik ve fizyolojik özellikleri, balık ve midye yetiştiriciliği, balık örneklerinin alınması, balık muayenesi, numune alma ve gönderme teknikleri, ilaç uygulama şekilleri ve bunların viral, bakteriyel, fungal ve paraziter hastalıkları ile diğer hastalıklarının tanımı, etiyolojisi, epizootiyolojisi, teşhis, tedavi ve korunma yolları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ertan Emek Onuk, Prof. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç.Dr Banu Yardımcı, Doç.Dr. Gökmen Zafer PEKMEZCİ, Doç. Dr. Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Prof. Dr. Ayşe BURGU, Prof. Dr. Şinasi UMUR, BURDUR 2003 (Ders Notu) 2- Balık Hastalıkları, 2. Baskı, 2005, Medisan Yayınevi 3- Balık Hastalıkları, 2. Baskı, 2002, Selçuk Üniversitesi Basımevi KONYA 4- Fish Diseases and Disorders, Volume 3, Viral, Bacterial and Fungal Infections, Ed.: P.T.K. Woo, D.W. Bruno, CABI Publishing, 1999 5- Fish Pathology, 3th edition, Ed. R.J. Roberts, WB Saunders, 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bu derste balıkların bakteriyel, viral ve paraziter hastalıkları ve ekonomik açıdan önem taşıyan balık türlerinin yetiştiriciliğinde genel prensipler öğretilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 3 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Balığın tanımı ve yaşam koşulları, sınıflandırılması, balıkların anatomi ve fizyolojisi, üreme şekilleri
2 Balıklarda yaş tayini, yaşam ortamı suyun özellikleri, sularda bozunum
3 Balıketinin kimyasal kompozisyonu ve muayenesi
4 Su Ürünleri Yetiştiriciliğine genel bakış, Alabalık ve Sazan yetiştiriciliği Doç.Dr. Enes ATMACA - SAZAN YETİŞTİRİCİLİĞİ.pdf
Doç.Dr. Enes ATMACA - SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE GENEL BAKIŞ 2019.pdf
Doç.Dr. Enes ATMACA - ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 2019.pdf
5 Levrek, Çipura ve Yılan balığı yetiştiriciliği, Balık yetiştiriciliğinde ilaç kullanım ilkeleri Doç.Dr. Enes ATMACA - LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ 2019.pdf
Doç.Dr. Enes ATMACA - ÇİPURA YETİŞTİRİCİLİĞİ 2019.pdf
Doç.Dr. Enes ATMACA - YILAN BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ.pdf
Doç.Dr. Enes ATMACA - BALIKLARDA İLAÇ KULLANIMI 2019.pdf
6 Balık muayenesi, numune alma ve gönderme yöntemleri, hastalıkları tanımlamada genel prensipler, metabolik bozukluklar Doç.Dr. Banu YARDIMCI BALIK-HASTALIKLARININ-SİSTEMATİK-MUAYENESİ.pdf
7 Koruma, kontrol ve sağaltımda genel prensipler, dezenfeksiyon, aşılama Prof.Dr. Ertan Emek ONUK Koruma, kontrol ve sağaltımda genel prensipler, dezenfeksiyon, aşılama.pdf
8 Balıkların bakteriyel hastalıkları Prof.Dr. Ertan Emek ONUK Bakteriyel Balık Hastalıkları 1.pdf
9 Balıkların bakteriyel hastalıkları, Arasınav Prof.Dr. Ertan Emek ONUK Bakteriyel Balık Hastalıkları 2.pdf
10 Nekropsi uygulama Genel, Nekropsi Uygulama.pdf
11 Balıkların mantar ve viral hastalıkları Doç.Dr. Banu YARDIMCI Balıklarda Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi.pdf
12 Balıkların viral hastalıkları Doç.Dr. Banu YARDIMCI Balıklarda Viral Hastalıklar.pdf
13 Balıkların paraziter hastalıkları Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-1.pdf
14 Balıkların paraziter hastalıkları Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-2.pdf
15 Balıkların paraziter hastalıkları Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-3.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117762 Balıklarda görülen bakteriyel, fungal, viral, paraziter hastalıkları, metabolik bozuklukları ve tümörleri tanımlar
2 1144868 Koruma, kontrol ve sağaltımda genel prensipleri işletmelerde uygular
3 1127692 Balıkların yaşam ortamı suyun özelliklerini tanımlar
4 1138520 Alabalık, Sazan, Levrek, Çipura ve Yılan balığı yetiştiriciliğinin temel prensiplerini bilir
5 1122652 Sucul canlıları sınıflandırır, balıkların anatomik ve fizyolojik özelliklerini tanımlar
6 1139929 Hasta balıklardan numune alır ve uygun şekilde laboratuara gönderir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4
4 4
5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek