Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET301 Topografik Anatomi 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Evcil memeli hayvanların vücudunu belirli bölge ve alt bölgelere ayırarak veteriner hekimlikte kullanılan tanı, tedavi ve operasyon yerlerini topografik olarak incelemeyi ve bu bölgelerde bulunan anatomik yapıların uygulamadaki önemini belirtmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK, Prof. Dr. Murat Erdem GÜLTİKEN, Doç. Dr. Burcu ONUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Veteriner Topografik Anatomi / Prof. Dr. Nejdet DURSUN –Medisan yayınevi 2.Evcil Hayvanların Topografik Anatomi Atlası/ Çeviren:Dr. Ali AYYILDIZ-Nobel tıp kitabevleri 3.Veteriner Anatomi Atlası- Köpek/ Çeviri editörü:Doç. Dr. İbrahim KÜRTÜL-medipres 4.Veteriner Anatomi Atlası- Sığır/ Çeviri editörü:Prof. Dr. Kamil BEŞOLUK- medipres 5.Veteriner Anatomi Atlası- At/ Çeviri editörü:Doç. Dr. Özcan ÖZGEL -medipres 6.Color Atlas of Veterinary Anatomy The Dog-Cat / Stanley H. Done-Peter C. Goody-Susan A. Evans- Neil C. Stickland-Mosby-Wolfe 7.Color Atlas of Veterinary Anatomy The Horse / Stanley H. Done-Peter C. Goody-Susan A. Evans- Neil C. Stickland-Mosby-Wolfe 8.Color Atlas of Veterinary Anatomy The Ruminant / Stanley H. Done-Peter C. Goody-Susan A. Evans- Neil C. Stickland-Mosby-Wolfe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Önemli operasyon bölgelerinin anatomisi, klinik muayenede kullanılan bazı önemli organların yeri ve komşuluk ilişkileri, tanı ve operatif uygulamalarda sıkça kullanılan sinirlerin innervasyon bölgeleri ve anestesizi için seçim yerlerinin anatomik özelikleri hakkında bilgiler sunulur. Bu ders teorik olarak yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 16 1 16
29 Bireysel Çalışma 16 1 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Regiones corporis Prof. Dr. Murat KABAK REGIONES CORPORIS-REGIONES FACIEI.pdf
2 Regiones capitis’in alt bölgelerinin belirlenmesi Prof. Dr. Murat KABAK REGIONES CORPORIS-REGIONES FACIEI.pdf
3 Regiones capitis’de bulunan organların tanı ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler Prof. Dr. Murat KABAK REGIONES CORPORIS-REGIONES CRANII.pdf
4 Regiones colli’nin alt bölgelerinin belirlenmesi Prof. Dr. Murat KABAK REGIONES CORPORIS-REGIONES COLLI.pdf
5 Regiones colli’de bulunan organların tanı ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler Prof. Dr. Murat KABAK REGIONES CORPORIS-REGIONES COLLI.pdf
6 Regiones pectores ve Regiones dorsi’nin alt bölgelerinin belirlenmesi Doç. dr. Burcu ONUK top. anatomi regio pectoris.pdf
7 Cavum pectoris’de bulunan organların tanı ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler Doç. dr. Burcu ONUK top. anatomi regio pectoris.pdf
8 Regiones membri thoracici’nin alt bölgelerinin belirlenmesi Doç. Dr. Burcu ONUK-top anatomi ön ekst..pdf
9 Ön extremite’nin tanı ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler Doç. Dr. Burcu ONUK-top anatomi ön ekst..pdf
10 Regiones abdominis’in alt bölgelerinin belirlenmesi Doç Dr. Burcu ONUK-topografrik anatomi-regio abdominis.pdf
11 Abdomen ve abdominal organların tanı ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler Doç Dr. Burcu ONUK-topografrik anatomi-regio abdominis.pdf
12 ARASINAV
13 Regiones pelvis’in alt bölgelerinin belirlenmesi Regiones pelvis_notlar1.pdf
14 Pelvis ve genital organların tanı ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler Regiones pelvis_notlar2.pdf
15 Regiones membri pelvini’nin alt bölgelerinin belirlenmesi Regiones membri pelvini_notlar1.pdf
Regiones pelvis_notlar2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1111727 Organların vücuttaki konumu ve onlara ulaşım ve yakın organlarla olan ilişkilerini öğrenir
2 1111728 Hayvan türlerine göre değişen önemli operasyon bölgelerinin topografik anatomisini öğrenir.
3 1111729 Evcil memeli hayvanların vücudunun bölge ve alt bölgelere ayırarak tanımlar.
4 1111730 Tanı ve operatif uygulamalarda kullanılan sinir anestezilerinin seçim yerlerini öğrenir.
5 1111732 Radyografik görüntülerle organların normal yapı ve konumlarını tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1
2 5 3 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1
3
4 5 3 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek