Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET303 Özel Farmakoloji-I 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Özel Farmakoloji-I dersinde ilaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri, farmakokinetikleri, etkileri, kullanım şekilleri, kullanılmaması gereken durumlar, etkidikleri sistem ve organlar bazında ayrıntılı olarak ele alınıp anlatılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman Aksoy, Prof.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek GÜVENÇ

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 (2009), Cilt 2 (2007) -Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999 -Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001 -Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002 -The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985 -Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Merkezi Sinir Sistemi İlaçları, Otonom Sinir Sistemi İlaçları, Kalp-Damar Sistemi İlaçları, Kan ve Kan Şekillendiren Organlara Etkiyen İlaçlar, Yerel Hormonlar, Hormonal Sistem Farmakolojisi, Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge Farmakolojisi, Solunum Sistemi Farmakolojisi, Sindirim Sistemi Farmakolojisi konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sempatomimetik ve Sempatolitik İlaçlar 01 Sempatomimetik ve Sempatolitik İlaçlar.pdf
2 Parasempatomimetik ve Parasempatolitik İlaçlar 02 Parasempatomimetik ve Parasempatolitik İlaçlar.pdf
3 Otonom Gangliyonları Etkileyen İlaçlar ve Nöromuskuler Blokan İlaçlar 03 Otonom Ganglionları Etkileyen İlaçlar ve Nöromusküler Blokan İlaçlar.pdf
4 Genel Anestezikler 04 Genel Anestezik İlaçlar.pdf
5 Yatıştırıcı, Uyku ve Çırpınma Önleyici İlaçlar, Psikotrop İlaçlar 05 Yatıştırıcı, Uyku ve Çırpınma Önleyici İlaçlar, Psikotrop İlaçlar.pdf
6 Merkezi Etkili Kas Gevşeticiler, Yerel Anestezikler ve Narkotik Ağrı Kesiciler 06 Merkezi Etkili Kas Gevşeticiler, Yerel Anestezikler ve Narkotik Ağrı Kesiciler.pdf
7 Narkotik Olmayan Ağrı Kesiciler, M.S.S’ni Uyaran İlaçlar 07 Narkotik Olmayan Ağrı Kesiciler, M.S.S’ni Uyaran İlaçlar.pdf
8 Kalp-Damar Sistemi İlaçları 08 Kalp Damar Sistemi İlaçları.pdf
9 Kan ve Kanı Şekillendiren Organlara Etkiyen İlaçlar 09 Kan ve Kanı Şekillendiren Organlara Etkiyen İlaçlar.pdf
10 Yerel Hormonlar 10 Yerel Hormonlar.pdf
11 Ara sınav
12 Hormonal Sistem Farmakolojisi 12 Hormonal Sistem Farmakolojisi.pdf
13 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi Farmakolojisi 13 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi Farmakolojisi.pdf
14 Solunum Sistemi İlaçları 14 Solunum Sistemi İlaçları.pdf
15 Sindirim Sistemi Farmakolojisi 15 Sindirim Sistemi Farmakolojisi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1148400 Otonom Sinir Sistemi İlaçlarının özelliklerini kavrar.
2 1129349 Kalp-Damar Sistemi ile Kan ve Kan Şekillendiren Organlara Etkiyen İlaçları öğrenir.
3 1134646 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge Farmakolojisini kavrar, saha uygulamalarındaki önemini değerlendirir.
4 1167192 Sindirim Sistemi Farmakolojisini öğrenir.
5 1139230 Merkezi Sinir Sistemi İlaçları ve kullanılmalarını öğrenir.
6 1156251 Yerel Hormonlar ile Hormonal Sistem Farmakolojisini öğrenir.
7 1141709 Solunum Sistemi Farmakolojisini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 1 5 5 5 5 5 4 3 5 5
2 5 5 1 5 5 5 5 5 4 3 5 5
3 5 5 1 5 5 5 5 5 4 3 5 5
4 5 5 1 5 5 5 5 5 4 3 5 5
5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 3 5 5
6 5 5 1 5 5 5 5 5 4 3 5 5
7 5 5 1 5 5 5 5 5 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek