Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET305 Entomoloji 927001 3 5 3

Dersin Amacı

İnsan ve evcil hayvanlar ile yabanıl hayvanlarda enfestasyonlara sebep olan ve/veya arakonak olan artropodların önemi, sınıflandırılması, morfolojik ve biyolojik özellikleri, neden olduğu hastalıklar, hastalıkların teşhisi, sağaltımı ile koruma ve kontrol yöntemlerinin öğretilmesi yanında pratik uygulama becerileri kazandırmak amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Açıcı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Wall R, Shearer D. Veterinary Ectoparasites. Blackwell Science, 2001. 2. Mullen G, Durden L. Medical and Veterinary Entomology. Academic Press, 2002. 3. Dik B. Entomoloji. Selçuk Üniv. Basımevi, Konya, 2003 4. Walker AR et all. Ticks of Domestic Animals in Africa, Bioscience Reports, 2003 5. Estrada-Pena A et all. Ticks of Domestic Animals in the Mediterranean Region, University of Zaragoza, 2004 6. Burgu, A, Karaer, Z. Veteriner Hekimlikte Paraziter Hastalıklarda Tedavi, Türkiye Parazitoloji Derneği, Yayın No:19, 2005 7. Sonenshine DE. Biology of Ticks Volume 1,2 1991 8. Colloff MJ. Dust Mites. CSIRO Publishing,2009 9. Krantz GW, Walter DE. A Manuel of Acarology, Third Edition Texas Tech University Pres,2009 10. Powers AM., Brault AC., Miller BR. Mosquitoes as Vectors of Viral Pathogens. Ed. John L. Capinera. Encyclopedia of Entomology. 2. Edition, Springer. Dept. Entomology and Nematology University of Florida, Gainesville USA. 2008. 11. Gordh G, Headrick DH. A Dictionary of Entomology. CABI Publishing, New York. 2001. 12. Hedndrix CM. Diagnostic Veterinary Parasitology. 2nd ed. Mosby Inc. St. Louis, MO. ISBN 0-8151-8544-8. 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan dahil evcil hayvanlar (Sığır, koyun, keçi, at, eşek, kedi, köpek, domuz vb.) yabanıl ve kanatlı hayvanlarda parazitlenen artropod türlerini, gelişmelerini neden oldukları hastalıkların konak organizmasında meydana getirdikleri bozuklukları,epidemiyolojileri, teşhis, tedavi ve korunma yöntemlerini öğretmek ve uygulama becerisini kazandırmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Artropodoloji dersinin genel tanıtımı, Artropodların genel özellikleri ve dersin amacı ile genel sistematiği Artropodların karşılaştırılması (Insekta ve Akarlar) Ders notu 1.docx
2 Artropodların sınıflandırılması, morfolojileri Vektör mücadelesi (Gezici araç Uygulama) Ders notu-2.docx
3 Diptera, Sivrisinekler, vektörlükleri, kontrolü Kapalı alan uygulama (Laboratuar-sinek tipleri) Ders notu-3.docx
4 Ev sineği, Tatarcık, Tabanidler ve Çeçe sinekleri vektörlükleri ve kontrolü Preparatlar Ders notu-4.pdf
5 Miyazis etkenleri morfoloji, biyoloji, belirtileri, korunma ve kontrol yöntemleri, vida kurdu ve parazitliği Miyazis sinekleri (koleksiyon) ve vida kurdu filimleri Ders notu-5.pdf
6 Tahta kuruları (Cimex spp., Redivudae), Hamam Böcekleri, Odonata, Coleoptera enfestasyonları, vektörlükleri, sağıtım ve mücadeleleri Tahtakurusu ve hamamböceği preparatları-ARA SINAV Ders notu-6.docx
7 Pireler, Morfoloji, Taksonomi, Biyoloji vektörlükleri, Pire alerjisi sağıtım ve korunma Pire preparatları ve laboratuar muayene teknikleri Ders notu-7.pdf
8 Ixodidae ve Argasidae ailesindeki keneler, morfoloji, biyoloji, tanı, sağıtım ve profilaksisi ile vektörlükleri Mera keneleri, cins ayrımı, mevsim aktiviteleri, hayvanlarda seçtikleri vücut bölgeleri,Argasid keneler, cins ayrımı ile gelişme dönemleri mikroskobisi Ders notu-8.pdf
9 Mesostigmata, Dermanysus gallinae, Ornithonyssus spp,Trombiculid akarlar Morfoloji, biyoloji ve korunma Kırmızı akarlar, Trombicula Ders notu-9.pdf
10 Ev tozu akarları, tahıl ve gıda uyuzu etkenleri Morfoloji, biyoloji ve korunma Ev tozu akarları koleksiyonu ve gıda akarları ve uyuzu Ders notu-10.pdf
11 Arasınav Akarların toplanması ve lab.üretim teknikleri Arasınav.pptx
12 Akarların toplanması ve muayene teknikleri Gezici araç uygulaması, bitlerin muayenesi ve toplama teknikleri Ders notu-12.docx
13 Memelilerde Mallophaga ve Anoplura enfestasyonları Mallophaga ve Anoplura’ların mikroskobisi Ders notu-13.pdf
14 Kanatlılarda Mallophaga ve Anoplura enfestasyonları Uyuz etkenlerinin aranması, muayene teknikleri, teşhis ve vektör artropodların tanısı Ders notu -14.pdf
15 Uyuz etkenleri morfoloji, biyoloji, teşhis ve tedavi, Vektör kaynaklı zoonozlara neden olan artropodlar ve korunma yolları Ders notu-15.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1132774 Artropodların yaşam çemberlerini yorumlayabilir.
2 1162662 Artropodlardan korunma yollarını değerlendirebilir.
3 1145525 Artropod enfestasyonlarını sağaltabilir.
4 1152593 Artropodları sınıflandırabilir, cins ve gerektiğinde tür düzeyinde identifikasyonlarını yapabilir.
5 1251044 Evcil hayvanlarda sorun oluşturan ve ülkemizde yaygın olan artropodlar ile insan sağlığı açısından önemli ve zoonoz olan artropodları ve artropodların neden olduğu hastalıkları tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4 4 4 4
3 4 5 4
4 3 4 4 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek