Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET307 Helmintoloji 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan ve ülkemizde yaygın olan helmintler ile insan sağlığı açısından önemli zoonoz helmintlerin sınıflandırılması, morfolojileri, yaşam çemberleri, insan ve hayvanlarda oluşturduğu hastalıklar, epidemiyolojisi, tanı, sağaltım ve korunma yolları anlatılır. Ayrıca ülkemizde yaygın olanlarla ilgili uygulamalar yaptırılarak, kolay tanımaları sağlanır. Bunun yanında hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığı açısından helmintlerin önemi ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Şinasi Umur

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Fizyoloji, immunoloji, genel patoloji dersleri yanında genel Parazitoloji dersinde anlatılan konuların iyi öğrenilmiş olması ve uygulamalara eksiksiz katılmayı gerektirir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veteriner Helmintoloji. 2011. Tınar R.(Ed.) Dora Basım, yayın Dağım, Bursa. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domestic Animals. 1986. 7th ed. Soulsby EJL, Bailliere Tindall. London. Veterinärmedizinische Parasitologie. 2006. 6 ed., Schnieder T., Parey, Stuttgart. Veterinary Helmintology. Kassai T., 1999. Butterworth-Heinemann, Oxford Veterinary Parasitology. 2007. 3rd ed. Taylor MA, Coop RL, Wall RL., Blackwell Publishing, Oxford Veteriner Parazitoloji, (Hayvan Türlerine Göre). Tınar R, Umur Ş. (2015). Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan ve ülkemizde yaygın olan helmintler ile hayvan veya hayvansal gıdalarla insanlara bulaşan zoonoz helmintlerin sınıflandırılması, morfolojileri, yaşam çemberleri, insan ve hayvanlarda oluşturduğu hastalıklar, epidemiyolojileri, tanı, sağaltım ve korunma yolları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 4 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Helmintler hakkında genel bilgi, parazitler içindeki yeri ve sınıflandırılması, Trematoda sınıfının genel özellikleri ve sınıflandırılması Dışkı muayene yöntemleri, Yüzdürme (Floatasyon) ve çöktürme (Sedimentasyon) yöntemi 1.1.Trematod.genel.ppt
2 Fasciolidae ailesi, cinslerin ayrımı, ülkemizde görülen F.hepatica, F.gigantica ve bu ailede yer alan Faccioloides, Fasciolopsis, vb. cinslerdeki diğer türlerin morfoloji, biyoloji, patojenite, tanı, sağaltım, kontrol ve koruma yöntemleri Fasciola hepatica, ergin, yumurta, larva (miracidyum), enfekte karaciğer, F. gigantica ergin, tegüment yapısı 2. F.gigantica.Dicrocoelium.Opsitorchidae.pdf
3 Dicrocoelidae, Opistorchidae, Echinostomatidae, Prosthogonimidae, Heterophyidae, Nanophyetidae aileleri, bu ailelerdeki önemli cins (Dicrocoelium, Opistorchis, Metagonimus, Prosthogonimus, Heterophyes, Nanophyetus) ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Dicrocoelium dendriticum ergin, yumurta, karaciğer, Metagonimus yokogawai, Echinocashmus perfoliatus ergin 3.Heterophyidae, Paramphistomidae.pdf
4 Paragonimidae, Paramphistomatidae, Schistosomatidae, Diplostomatidae, Notocotylidae aileleri, bu ailelerdeki önemli cins (Paramphistomum, Calicophoron, Schistosoma, Orientobilharzia, Alaria, Diplostomum, Paragonimus, Notocotylus, Catatropis) ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Calicophoron daubnei, ergin, Paramphistomum cervi, ergin, genç, yumurta, kesit, enfekte rumen, Alaria alata, ergin 4..Schistosomatidae. Holostomata.pdf
5 Sestodların genel özellikleri ve sınıflandırılması (Cestodaria, Eucestoda), Anoplocephalidae, Thysanosomidae ailesindeki önemli cins ve türlerin (Anoplocephala Moniezia, Stilesia, Thysaniezia, Thysanosoma, Avitellina, vb.) morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Moniezia expansa, M. benedeni, Thysaniezia ovilla, Avitellina centripunctata ergin, yumurta, halka,   5.CESTOD.genel, Anoplocphalidae.pdf
6 Mesocestoididae ve Taenidae ailesindeki önemli cins (Mesocestoides, Taenia) ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Meocestoides lineatus, ergin, halka, Taenia yumurta, T.saginata ergin, T. hydatigena ergin, Cysticercus tenuicollis, Strobilocercus fasciolaris, Coenurus cerebralis larva 6.Mesocestoidae, Taenidae.pdf
7 Echinococcus türlerinin (E.granulosus, E. multilocularis, vb) morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Echinococcus granulosus ergin, protoskoleks, yumurta, larva (kist hidatik),  7. Echinococ, Dypilidium.pdf
8 Dilepididae, Davaineidae, Hymenolepididae ailesindeki önemli cins (Dipylidium, Joyeuxiella, Davainea, Hymenolepis, Fimbriaria) ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Pseudophyllidea grub (Diphyllobothrium, Ligula, Spirometra) sestodların morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü D.caninum, J.pasqualei ergin, yumurta, H.diminuta, H. nana, ergin yumurta, 8. Dyphyllobothriidae, Nematoda genel.pdf
9 Nematodların genel özellikleri ve sınıflandırmaması, Rhabditida takımındaki önemli aile, cins (Rhabditis, Strongyloides, Micronema) ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Baerman Wetzel Yöntemi 9. Rhabditida, Strongylidae.pdf
10 Strongylida takımındaki önemli aile, cins(Strongylus, Chabertia, Oesophagostomum, Stephanurus, Sygamus, Cyathostoma, vb.) ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Strongylus türleri, ergin, yumurta, Chabertaia ovina ergin, Oesophagaostomum venulosum ergin 10. Trichostrongylidae.pdf
11 Trichostrongylina alttakımındaki önemli cins (Amidostomum, Ostertagia, Teladorsagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia, vb.) ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus, ergin, yumurta 12. Kanc.kurt, Oxyuroidea, Acaritler.pdf
12 Nematodirus, Ollulanus, Dictyocaulus türleri ile Metastrongyloidea üstailesindeki önemli cins (Metastrongylus, Protostrongylus, Cystocaulus, Muellerius, Crenosoma, Angiostrongylus) ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Dictyocaulus filaria, Cystocaulus ocreatus, Muellerius capillaris ergin, larva 13.Spiruroidea.pdf
13 Ancylostomina alttakımındaki önemli cins (Ancylostoma, Necator, uncinaria, Bunostomum, vb.) ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Oxyurida takımındaki önemli cins (Oxyuris,Enterobius, Skrjabinemea, Syphcia, Passalurus, vb.) ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Uncinaria steonocephala, Bunostomum trigonocephalum ergin, yumurta, Metastrongylus pudentotectus ergin, 14. Filaroidea.pdf
14 Ascaridida takımındaki önemli cins (Ascaris, Toxocara, Toxascaris,Parascaris, Acaridia, Heterakis, vb.) ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Toxocara canis, T. cati, Parascaris equorum, Toxacaris leonina, Ascaridia galli, Hetarakis gallinae ergin, yumurta 14..Trichuroidea.pdf
15 Spirurida takımındaki önemli cins (Gnathostoma, Physaloptera, Thelazia, Gongylonema, Spirura, Spirocerca, Habronema, Acuaria, Dyspharynx, vb.) ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Filaroidae üst ailesindeki önemli cins (Parafilaria, Setaria, Dirofilaria, Onchocerca)ve ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Oxyuris equi, Enterobius vermicularis, Skrjabinema ovis, Syphacia muris ergin, yumurta, Dirofilaria immitis, ergin, microfilerler, 15. Acanthoce.Hirudinea.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1132548 Hayvanlarda hastalık oluşturan önemli helmint sınıfı parazitler hakkında yeterli bilgi sahibi olur.
2 1136244 Türkiye'de yaygın olarak görülen helmint hastalıkları ve bunların hayvan ve insan sağlığına zararlarını bilir.
3 1133042 Karşılaştığı önemli helmintlerin ergin, yumurta, larva gibi gelişim şekillerini tanıyabilir, çıplak gözle görülenleri trematod, sestod ve nematod olarak ayırabilir.
4 1145792 Hayvanlardan ve hayvansal gıdalardan insanlara bulaşan önemli helmintlerin bulaşma ve korunma yöntemlerini bilir, bunların oluşturduğu zararları önleyebilir veya azaltabilir.
5 1250674 Hayvan sağlığı ve refahı için helmintlerin zararlarını azaltacak veya ortadan kaldıracak koruyucu önlemleri alabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2
2 3 3 3 2
3 4 4 3 5 3
4 4 4 3 3
5 3 3 3 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek