Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET309 Genel Patoloji 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu derste; yangı ve kan dolaşımı bozuklukları, dejenerasyon çeşitleri, metabolizma bozuklukları ile hücre ve dokuların farklı etkilere karşı gösterdiği değişiklikler, hastalıkların oluşum nedenleri ve çeşitli organ ve dokularda oluşan tümörlerin uygulamalı ve teorik olarak öğretilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Yavuz Gulbahar, Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ, Prof. Dr. Murat YARIM, Prof. Dr. Mahmut SÖZMEN, Doç. Dr. Yonca Betil KABAK

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veteriner Genel Patoloji Prof Dr. Hüdaverdi Erer, Prof.Dr. M.Münir Kıran, Prof Dr.Kemal Çiftçi -Robbins Temel Patoloji Prof Dr. Uğur Çevikbaş. -Introduction to Veterinary Pathology Norman F. Cheville -Veterinary Onkoloji Prof Dr. Hüdaverdi Erer, Prof. Dr. M.Münir Kıran -Tumors in Domestic Animals Jack E. Moulton

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Yangı, hastalık sebepleri ve enfeksiyona yanıt, nekroz, dejenerasyonlar ve metabolizma bozuklukları, dolaşım bozuklukları, immunopatoloji, hücre büyümesi ve farklılaşması bozuklukları, anomaliler, inklüzyon cisimcikleri ve tümörler hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yangı nedenleri Genel Patoloji 1-açık des.pdf
2 Yangı hücreleri Genel patoloji 2-açık ders.pdf
3 Yangıların sınıflandırılması ve sonuçları Genel patoloji 3- açık ders.pdf
4 Hastalık sebepleri (Etiyoloji) HASTALIK SEBEPLERİ.pdf
TRASPLANTASYON-.pdf
YIKIMLANAN DOKULARIN İYİLEŞMESİ.pdf
5 Nekroz NEKROZ.pdf
6 Dejenerasyonlar DEJENERASYONLAR.pdf
7 Metabolizma bozuklukları PİGMENTLER-KRİSTALLER-MİNERALLER.pdf
8 I. Vize
9 Dolaşım bozuklukları DOLAŞIM BOZUKLUKLARI.pdf
10 İmmunopatoloji İMMUNOPATOLOJİ.pdf
11 Hücre büyümesi ve farklılaşması bozuklukları HÜCRE BÜYÜMESİ ve FARKLILAŞMA BOZUKLUKLARI.pdf
12 Anomaliler ANOMALİLER.pdf
13 II. Vize
14 Tümörlerin genel özellikleri TÜMÖRLER.pdf
15 Tümörlerin etiyolojisi, Tümörlerin sınıflandırılması TÜMÖRLERİN SEBEPLERİ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124129 Hastalık etkenlerinin oluşturduğu patolojik değişiklerin terminolojisi ve kullanımına ilişkin bilgiler edinir.
2 1145973 Hastalık yapıcı etkenlerin hücre, doku ve organlarda yaptığı patolojik değişikliklerin nedenleri, nasıl oluştukları, morfolojileri, benzer oluşumların karşılaştırılmaları ve bunların sonuçları hakkında genel bilgiler edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5
2 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek