Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET311 Anestezi ve Reanimasyon 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Anestezi ve reanimasyon; öncelikle cerrahi müdahaleler sırasında ağrının ortadan kaldırılması ve kas gevşemesi sağlanması amacıyla kullanılan medikal ajanları ve bunların kullanım tekniklerini konu alır. Bu uygulamalar sırasında veya bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilecek solunum ve dolaşım sistemlerindeki komplikasyonların giderilmesi için gerekli olan medikal ajanları, dozları ve hastanın takibi gibi konuları ele almaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hatice Özlem Nisbet

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Topal, A. 2005. Veteriner Anestezi Nobel & Güneş-İstanbul. Koç, B. ve Sarıtaş,Z. K. 2004. Veteriner Anesteziyoloji ve Reanimasyon Medipres Yayınevi-Malatya. Thurmon J.C., Tranquilli W. Benson G.J. 1996. Veterinary Anesthesia. Williams & Wilkins.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Evcil memeli ve kanatlılarda klinik pratikte uygulanan lokal ve genel anestezi teknikleri ile resusitasyon ve reanimasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 16 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
29 Bireysel Çalışma 1 14 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anesteziklerin kullanım amaçları, genel anestezinin önemi 1. DERS.pdf
2 Preanestezik dönem, preanestezik ilaçlar 2. DERS.pdf
3 Genel anestezi, anestezi güvenilirliği ve dönemleri, indüksiyon teknikleri 3. DERS.pdf
4 Anestezideki hastanın monitörizasyonu 4. DERS.pdf
5 Enjektabıl anestezikler, inhalasyon anestezisinin özellikleri ve çeşitleri, anestezik ekipman cihazları ve solunum sistemleri 5. DERS.pdf
6 Köpek ve kedilerde genel anestezi 6. DERS.pdf
7 Atlarda, ruminantlarda genel anestezi 7. DERS.pdf
8 Solunum, kardiyovasküler, üriner sistem hastalarının anestezisi 8. DERS.pdf
9 Özel durumlarda uygulanan anestezi teknikleri -I 9. DERS.pdf
10 Özel durumlarda uygulanan anestezi teknikleri -I 10. DERS.pdf
11 Anestezi komplikasyonları 11.DERS.pdf
12 Kardiyopulmoner resusitasyon 12. DERS.pdf
13 Arasınav 13. DERS.pdf
14 Lokal anestezik maddeler ve lokal anestezi yöntemleri 14. DERS.pdf
15 Atlarda ve ruminantlarda lokal anestezi, baş bölgesine uygulanan sinir uzamı anestezisi, ekstremitelerde uygulanan anesteziler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1125093 Veteriner Hekim, anestezinin ne olduğunu ve ne amaçla kullanıldığını öğrenir.
2 1127138 Tüm evcil hayvan türlerinde sedasyon oluşturmayı öğrenir.
3 1133468 Saha şartlarında ve klinik ortamında hayvan türlerine göre en uygun anestezi protokolünü seçme ve uygulama yeteneğini kazanır.
4 1134446 Hayvanlarda yeterli düzeyde analjezi sağlamayı öğrenir.
5 1121397 Operasyonun özelliğine uygun anestezi tekniklerini öğrenir.
6 1134947 Ötenazi gerektiren durumlarda müdehale yapabilmeyi öğrenir.
7 1154745 Acil durumlarda, şok hastalarında, travma hastalarında ve farklı fizyolojik durumlarda hastalara müdahaleyi öğrenir.
8 1163359 Anestezi komplikasyonlarını ve bunlara karşı uygulanacak resusitasyon yöntemlerini öğrenir.
9 1118385 Anestezi öncesi hastanın genel durumunun değerlendirilmesi için uygulanması gereken testleri ve uygulamaları öğrenir.
10 1158044 Hayvan türlerine göre uygun anestezi yöntemlerini öğrenir. Genel anestezi ve lokal anesteziyi hayvan türlerine göre uygulamayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 5 2 1
2 5 5 2 5 3
3 1 5 4 5 4
4 4 5 1 5 4
5 2 3 1 5 4
6 3 5 2 4
7 5 5 5 5 5
8 2 5 5 5 5
9 5 5 5 5 2
10 5 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek