Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET313 Klinik Muayene Yöntemleri-I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Hayvanlarda genel ve özel muayene teknikleri ile sistem muayenelerinin, klinik ve laboratuarmuayenelerinin birlikte yorumlanmasının öğretilmesi sayesinde öğrencinin cerrahi ve iç hastalıkları alanında klinik derslerine hazırlanması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ, Prof.Dr. Murat GÜZEL, Dr. Ögrt. Kamil SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Dış Hastalıklara Giriş, Görgül O.S., Seyrek-İntaş, D., 2004, Bursa 2. Dış Hastalıklarında Klinik Tanı Yöntemleri, Samsar E., Akın F., 2000, Ankara 3. Klinik Muayene, Başoğlu, A., Konya, 1998 4. İç hastalıklarına giriş, Hüseyin Yılmaz İmran, ANKARA, 1997 5. Veterinary Clinical Examination and Diagnosis, Radostits O.M., London, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Klinik muayene yöntemlerin sistemlere göre öğretilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 4 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 6 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 4 64
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klinik tanı hakkında genel bilgiler, bazı tanımlar, hastalık belirtileri, Hayvan türleri üzerinde zaptırapt ve genel muayene yöntemlerinin uygulanması storage/app/public/kamil.saglam/72893
2 Genel muayene yöntemleri eşgal, habitus, anamnez, inspeksiyon, palpasyon, oskültasyon, perküsyon, sondalama, Anemnez alınması Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ, KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.ppt
2. CERRAHİ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.pdf
3 Genel durum muayenesi: beden ısısı, normal ısı, ateş ve hipertermi, hipotermi, ateşli hastalıklar. Genel durum muayenesi: beden ısısının ölçülmesi. Lenf sisteminin muayenesi Görünen mukozaların muayenesi Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ, KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.ppt
3. CERRAHİ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.pdf
4 Lenf sisteminin muayenesi, lenf yumruları ve damarları. Görünen mukozaların muayenesi Derinin muayenesi: kazıntı, sitoloji, diff quik boyama, aspirasyon biyopsisi Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ, KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.ppt
4. CERRAHİ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.pdf
5 Derinin muayenesi: kıl örtüsü, derinin rengi, nemliliği, kokusu, elastikiyeti; derinin lezyonları: kaşıntı, şişkinlik, ödem, anfizem, doku kayıpları-yaralar, dökülmeler, dermatitis yangılar Derinin muayenesi: kazıntı, sitoloji, diff quik boyama, aspirasyon biyopsisi Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ, Derinin Muayenesi.ppt
5. CERRAHİ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.pdf
6 sitoloji, kazıntı, biyopsi, aspirasyon Dolaşım sisteminin muayenesi: nabız, kalbin muayenesi (oskültasyon, perküsyon) Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ, Derinin Muayenesi.ppt
6. CERRAHİ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.pdf
7 Dolaşım sisteminin muayenesi: nabız, kalbin muayenesi oskültasyon, perküsyon,radyoloji EKG 7. CERRAHİ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.pdf
dolaşım sistemi muayenesi.pdf
8 EKG-Eko Ekokardiografi 8. CERRAHİ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.pdf
ekg-eko.pdf
9 Ara Sınav Ara sınav
10 cerrahi hastada anamnez ve hayvan türlerine göre zapt-ı rapt yöntemleri Cerrahi hastada anamnez ve hayvan türlerine göre zapt-ı rapt yöntemleri 10.CERRAHİ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.pdf
11 Klinik muayene sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar Klinik muayene sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar 11.CERRAHİ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.pdf
12 gastrointestinal, muskuloskeletal, solunum sisteminin muayenesi Gastrointestinal sistem, solunum sistemi ve muskuloskeletal sistemin muayenesi 12.CERRAHİ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ (2).pdf
13 kulak, göz, üriner sistem muayenesi Kulak, göz ve üriner sistem muayenesi 13.CERRAHİ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.pdf
14 Cerrahi hastanın operasyona hazırlanması ve operasyon salonunda uyulması gereken kuralar Cerrahi hastanın operasyona hazırlanması ve operasyon salonunda uyulması gereken kuralar 14. CERRAHİ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ.pdf
15 Dikiş materyaleri ve dikiş teknikleri Dikiş materyalleri ve dikiş teknikleri
16 Dikiş materyaleri ve dikiş teknikleri Dikiş materyalleri ve dikiş teknikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117535 Öğrenci değişik hayvan türlerinde hastalıklar yönünden genel ve özel muayene tekniklerini öğrenir
2 1117536 Sistemlerin muayenesini türlere özgü özellikleriyle öğrenir
3 1117537 Doğru tanı için değişik muayene bulgularını değerlendirmesini, birlikte yorumlamasını ve ayırıcı tanıyı yapmasını öğrenir
4 1117538 Sistemlere özgü laboratuvar bulgularını ve klinik bulgular ile birlikte yorumlamayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 5 3 1 4 2 3 5 4 3
2 2 3 2 5 3 1 4 2 3 5 4 3
3 3 3 2 5 3 1 4 2 3 5 4 3
4 3 2 2 5 3 1 4 2 3 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek