Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET353 Popülasyon Genetiği 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Dersin genel olarak içeriğini kalitatif ve kantitatif genlerin kalıtımı, genotipik frekanslar, mutasyon, seleksiyon, genetik sürüklenme ve gen akışı, gen frekansları, büyük populasyonlarda denge, cinsiyete bağlı kalıtıma ilişkin yeni yaklaşımlar içermektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Serbülent YİĞİT

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vteriner Genetik(2005),Fuat Odabaşoğlu, S.Ü. Basımevi; Robert H. Tamarin (1993),Principles of Genetics, Wm. C. Brown Communications, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Kalitatif ve kantitatif karakterler ile populasyon genetiğini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genotipik Frekanslar
2 Kodominans Kalıtımda Allel Frekansı
3 Multiple Allellerde Gen Frekansının Hesaplanması
4 Cinsiyete Bağlı Gen Frekanslarının Hesaplanması
5 Bir Populasyondaki Gen Frekanslarının Değişimini Etkileyen Faktörler
6 Mutasyon
7 Genetik Sürüklenme
8 Gen Akışı (Göç)
9 Genetik Parametrelerin Tahmini
10 Doğal Seleksiyon
11 Yapay Seleksiyon
12 Otozomal Genlerin Seleksiyonu
13 Tam ve yarı dominant genler
14 Cinsiyete Bağlı Genlerin Seleksiyonu
15 Seleksiyon, Şans ve Göçün Ortak Etkileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1138374 Gen havuzu ve eşitlikleri bilir.
2 1143720 Genlerin kalıtımı ve genotipik frekansları bilir.
3 1134723 Doğal ve yapay seleksiyonu ile hayvanlardaki polimorfizmi bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 3 1 1 1 2 3 1 1 3 1
2 3 2 3 1 1 1 2 3 1 1 3 1
3 3 1 3 1 1 1 2 3 1 1 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek