Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET355 Viral Zoonozlar ve Aşılar 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Ogrencilere, Veteriner hekimliginde onemli olan viral zoonoz hastaliklar hakkinda teorik bilgiler kazandirmak ve viral hastaliklardan korunmada en onemli gerec olan asi hakkinda pratik bilgiler kazandirmaktir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Harun Albayrak, Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA, Prof. Dr. Zafer Yazıcı

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fenner's Virology: Maclachen NJ, Dubovi EJ; Elsevier Academic press (Fourth Edition) Fields Viroloji: Knipe DM, Howley PM: (Fourth edition) Aşılar Hazırlama Teknikleri Avantaj ve Dezavantajları: Arda M, Sareyyüpoğlu B. İnkansa Matbaacılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Aşı ve aşılamanın tarihçesi, üretim metotlarına göre aşılar, aşıların uygulama yolları, içeriklerine göre aşı çeşitlerinin avantaj ve dezavantajları, aşılama stratejileri, zoonotik enfeksiyonların epidemeiyolojisi, etiyolojisi, semptomları, patogenez, koruma ve kontrol stratejieri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 2 32
11 Soru-Yanıt 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Asinin tarihcesi ve zaman icinde gelisimi Viral Aşılar1.pdf
2 Asinin tanimi ve cesitleri Viral Aşılar-.pdf
3 Veteriner hekimlikte kullanilan asilar
4 Asilarin avantaj ve dezavantajlari
5 Konvansiyonel asilar
6 Rekombinant asilar
7 Kanatlilarda kullanilan asilar
8 Asi uretiminde biyogevenlik
9 Canli asilar
10 Ölu asilar
11 arasinav
12 kirim kongo kanamali atesi
13 Kus gribi
14 Kuduz
15 Tick borne encephalitis

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117470 Zoonotik hastalıkları tanır ve bilir
2 1117471 Viral aşıları ve uygulanma zamanlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 4 4 4 2 3 4 1 3 2 4
2 1 4 4 4 4 2 3 4 1 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek