Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET357 Paraziter Zoonozlar 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Zoonoz olan parazitlerin yaşam çemberleri, epidemiyolojileri, hangi yollarla insanları enfekte edebilecekleri, oluşturdukları hastalıkların klinik belirtileri, bu hastalıklardan korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Cenk Soner BÖLÜKBAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Zoonozlar (Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar). 2009. Ed.Doğanay M, Altıntaş N,. Bilimsel Tıp Yay. Ankara. 2. CRC Handbook Series of Zoonoses. Section C: Parasitic Zoonoses. Vol I. 1982. Steele JH (Ed), CRC Press, Baco Raton, Florida. 3. CRC Handbook Series of Zoonoses. Sect. C: Parasitic Zoonoses. Vol II. 1982. Steele JH (Ed), CRC Press, Baco Raton, Florida. 4. CRC Handbook Series of Zoonoses. Sect. C: Parasitic Zoonoses. Vol III. 1982. Steele JH (Ed), CRC Press, Baco Raton, Florida. 5. Zoonosis: Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans.2003.Third.ed. Am.Soc.for Microbiol.Publ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvanlarda görülen ve çeşitli şekillerde insanlara bulaşan, insan sağlığı açısından önemli olan protozoa, artropoda ve helmint grubu parazitler hakkında genel bilgiler ile bunların insanlara bulaş yolları, oluşturduğu hastalıklar, tanı yolları, korunma yolları ve önemleri anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
8 Rehberli Problem Çözümü 15 1 15
10 Tartışma 8 1 8
11 Soru-Yanıt 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin verilme amacı ve içeriği hakkında tanıtım 1.pdf
2 Zoonoz ve epidemiyoloji ile ilgili terimler Zoonozlarla ilgilenen uluslararası ve ulusal kuruluşların tanıtımı Önemli zoonozlar hakkında kısa bilgiler 2.pdf
3 Amebiasis Babesiosis Trypanosomiasis 3.pdf
4 Cryptosporidiasis Giardiasis Leishmaniasis 4.pdf
5 Malaria Toksoplazmosis 5.pdf
6 Sarkosporidiosis Encephalitozoonosis Pneumocystosis 6.pdf
7 Zoonoz trematodlar hakkında genel bilgi Fascioliasis Dicrocoeliasis Opistorchiasis Metorchiasis 7.pdf
8 Fasciolopsiasis Heterophyiasis Metagonimiasis Shistosomiasis Serker Dermatitisi Paragonimiasis Alariasis 8.pdf
9 Zoonoz sestodlar hakkında genel bilgi Diphyllobothriasis Sparganozis Echinococcosis 9.pdf
10 ARASINAV 10.pdf
11 Taeniasis Cysticercosis / Coenurosis Mesocestoidiasis Dipylidiasis Hymenolepiasis 11.pdf
12 Zoonoz nematodlar hakkında genel bilgi Deri larva göçü İç organ larva göçü Trichinosis Filariasis Dirofilariasis 12.pdf
13 Onchocerciasis Dioctophymosis Lenfatik filariyasis Dracunculiasis Serebral Angiostrongyliasis Anisakiasis 13.pdf
14 Strongyloidiasis Enterobiasis Trichostrongylosis Trichuriasis Osephagostomiasis Capillariasis 14.pdf
15 Artropodlarla oluşan zoonozlar (Linguatula serrata, Diptera, pire, tahta kurusu, bit, kene,akar) 15.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127121 Öğrenciler hayvanlarda görülen ve çeşitli şekillerde insanlara bulaşan, insan sağlığı açısından önemli olan protozoa, artropoda ve helmint grubu parazitleri ve bu parazitlerin neden olduğu hastalıkları tanıyabilmelidir.
2 1139071 Öğrenciler zoonoz parazitlerin yaşam çemberlerini yorumlayabilmelidir.
3 1119323 Öğrenciler zoonoz parazitlerin insanları hangi yollarla enfekte edebileceğini bilmelidir.
4 1146760 Öğrenciler zoonoz parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlardan korunma yollarını değerlendirebilmeli ve gerekli önlemleri alabilmelidir.
5 1162816 Öğrenciler zoonoz parazitlerin neden olduğu enfeksiyonların tanısını koyabilmelidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4
2 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4
3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3
4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4
5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek