Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET359 Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Akvaryum balıklarının yaşam koşulları, anatomik ve fizyolojik özellikleri, balık muayenesi, doku ve organ örneklerinin alınması, numune gönderme teknikleri, viral, bakteriyel, fungal, paraziter ve diğer hastalıkların tanımı, etiyolojisi, epizootiyolojisi, teşhis, tedavi ve korunma yolları, ilaç uygulama yöntemleri ile akvaryum malzemelerinin tanıtılması ve akvaryum kurulması hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Belgin Sırıken, Prof. Dr. Ertan Emek Onuk, Doç. Dr. Gökmen Zafer PEKMEZCİ, Doç. Dr. Banu Yardımcı, Doç. Dr. Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Balık Hastalıkları, 2. Baskı, 2005, Medisan Yayınevi 2- Balık Hastalıkları, 2. Baskı, 2002, Selçuk Üniversitesi Basımevi KONYA 3- Fundumentals of Ornamental Fish Healt, Editör: Helen E. Roberts, 1. baskı, 2010, Wiley Blackwell

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Akvaryum balıklarının muayenesi, doku ve organ örneklerinin alınması, numune gönderme teknikleri, viral, bakteriyel, fungal, paraziter ve diğer hastalıkların tanımı, etiyolojisi, epizootiyolojisi, teşhis, tedavi ve korunma yolları, ilaç uygulama yöntemleri ile akvaryum malzemelerinin tanıtılması ve akvaryum kurulması hakkında bilgi verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Balığın tanımı, Anatomisi ve Fizyolojisi
2 Yaşam ortamı suyun özellikleri
3 Akvaryum Bilgisi Doç.Dr. Enes ATMACA - AKVARYUM BİLGİSİ 2019.pdf
4 Akvaryum Bilgisi Doç.Dr. Enes ATMACA - AKVARYUM BİLGİSİ 2019.pdf
5 Akvaryumda ilaç kullanımı Doç.Dr. Enes ATMACA - AKVARYUMDA İLAÇ KULLANIMI 2019.pdf
6 Balıklarda muayene ve hastalıkları tanımlamada genel prensipler, numune alma ve gönderme yöntemleri Doç.Dr. Banu YARDIMCI BALIK-HASTALIKLARININ-SİSTEMATİK-MUAYENESİ.pdf
7 Non-infeksiyöz hastalıklar
8 Akvaryum balığı yetiştiriciliğinde biyogüvenlik uygulamaları Prof. Dr. Ertan Emek ONUK Biyogüvenlik.ppt
9 Arasınav
10 Bakteriyel hastalıklar Prof.Dr. Ertan Emek ONUK Akvaryum Balığı Hastalıkları 1.ppt
11 Bakteriyel hastalıklar Prof.Dr. Ertan Emek ONUK Akvaryum Balığı Hastalıkları 2.ppt
12 Mantar hastalıkları Doç.Dr. Banu YARDIMCI Akvaryum Balıklarında Mantar Hastalıkları.pdf
13 Viral hastalıklar Doç.Dr. Banu YARDIMCI Akvaryum Balığı Viral Hastalıkları.pdf
14 Paraziter hastalıklar Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-Akvaryum balıklarda parazit-1.pdf
15 Paraziter hastalıklar Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-Akvaryum balıklarında parazit-2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134926 Akvaryum balığı yetiştiriciliğinde biogüvenlik uygulamalarını yapar
2 1122567 Akvaryum balıklarda görülen bakteriyel, fungal, viral, paraziter hastalıkları ve noninfeksiyöz hastalıkları tanımlar, teşhis ve tedavi eder
3 1136384 Hasta balıklardan numune alır ve uygun şekilde laboratuara gönderir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek