Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET312 Et Hijyeni ve Muayenesi 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Kasaplık hayvan türlerine göre değişen sistemik et muayenesini öğreterek etlerden insanlara geçebilecek zoonotik hastalıklar ile antibiyotik, hormon, kimyasal kökenli kalıntı ve kontaminant içeren etlerin insan gıdası olarak tüketilmesini önleyerek suretiyle halk sağlığını korumak, bununla beraber et mikrobiyolojisi ve et sanayinde temizlik ve dezenfeksiyon kavramlarının öğrenilmesi amaçlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU, Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arslan, A. 2002. Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi. Medipres – Malatya. Tezcan, İ., Yurtyeri, A. 1992. Et Ürünleri Teknolojisi. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Yurtyeri, A. Erol, İ. Özdemir, H., Şireli, T. 2000. Et Muayenesi. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Tezcan, İ. Ve Yurtyeri, A. 1997. Et Muayenesi. Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Mezbahayı oluşturan bölümlerin yapısal özellikleri, kasaplık hayvanlarda sistematik et muayenesi, et muayenesi yönünden önemli bakteriyel, viral, paraziter hastalıklar ile patolojik değişikliklerin teşhisi, et mikrobiyolojisi ve et işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 11 11
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 16 3 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ET HİJYENİ GİRİŞ. 2020. pdf.pdf
2 Et Mikrobiyolojisi Et mikrobiyolojisi 2020.pdf
3 Mezbaha tipleri -Hayvan pazarları Pazarlama halleri -Kesim salonları MEZBAHA 2020.pdf
4 Kasaplık hayvanlarda yaş tayini Kasaplık hayvanlarda fizyolojik ve patolojik değişiklikler KASAPLIK HAYVANLARDA FİZYOLOJİK ve PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER.2020. pdf.pdf
5 Kasaplık hayvanların taşınması, Antemortem muayene Bayıltma Kesim yöntemleri ET MUAYENESİ 1. 2020.pdf
6 Postmortem muayene Sistemik et muayenesi Et muayenesi açısından önemli lenf yumruları El konulan etlerin değerlendirilmesi ET MUAYENESİ.2. 2020. ppt.pdf
7 Bakteriyel hastalıklar I: Tüberküloz – Antrax – Tetanoz Bakteriyel hastalıklar II: Botulismus-Yanıkara- Brucelloz, Pastörelloz, Bakteriyel hastalıklar: PPCC –Salmonelloz, Q fever – Aktinomikoz –Aktinobasiloz ET MUAYENESİ.4.2020. ppt.pdf
8 Kasaplık hayvanlarda görülen önemli viral hastalıklar Kasaplık hayvanlarda görülen önemli paraziter hastalıklar Kasaplık hayvanlarda görülen protozoer – metabolizma Hastalıkları ET MUAYENESİ.6.2020.pdf
9 Kasaplık hayvanlarda cinsiyet ayırımı,Damgalama KARKASTA CİNSİYET TAYİNİ, DAMGALAMA ve HAYVAN TÜRLERİNİN AYIRIMI.pdf
10 uygulama yaş tayini.pdf
11 Ara sınav
12 uygulama ihbari mecburi .doc
13 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı Hast.2020. ppt.pdf
14 Kanatlı Eti Muayenesi Kanatlı.2020. ppt.pdf
15 Et sanayiinde hijyen ve sanitasyon Et sanayiinde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları Et sanayinde temizlik ve dezenfeksiyon 2020.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117271 Mezbahayı oluşturan bölümlerin yapısal özellikleri ile mezbahalarda tutulması gereken kayıt ve kesim için gerekli belgeleri bilir.
2 1117272 Kasaplık hayvanların antemortem ve postmortem muayenesini yapabilir.
3 1117273 Kasaplık hayvanların kesim yöntemlerini öğrenir.
4 1117274 Et muayenesi yönünden önemli bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklar ile patolojik değişikliklerin teşhisini koyar ve yasal hükümler çerçevesinde karar verir, gerektiğinde laboratuvara marazi madde gönderir.
5 1288045 Kanatlı eti hijyeni ve muayenesini bilir.
6 1288046 Et mikrobiyolojisini öğrenir.
7 1288047 Et işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyonu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 5
2 3 5 3 5 3 3 2 5
3 4 4 3 2 3 2 3
4 5 5 5 5 5 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 2 2
6 3 3 5 4 3 2 3 2 2
7 3 5 5 4 3 2 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek