Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET302 Gıda Hijyeni ve Kontrolü 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Gıda kimyası, gıda kontaminasyon kaynakları, gıda mikrobiyolojisi, gıda infeksiyon ve zehirlenmeleri, gıda muhafaza ilkeleri ile su ve hayvansal orijinli gıda maddelerinin hijyeni, hayvansal orijinli gıdaların bileşimi ve mikrobiyolojik orijinli bozuklukları hakkında bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Göknur TERZİ GÜLEL, Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç.Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1Food Science (Potter, N. N., Hotchkiss J. H., 1998) 2.Food Analysis Laboratory Manual (Nielsen, S. Suzanne 2003) 3.Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi, Erol, İ. Ankara, 2007. 4.Besin Hijyeni. Hayvansal Gıdaların Sağlık Kontrolü. İnal, T. 1992. Final Ofset İstanbul. 5.Gıda Kimyası. Saldamlı, İ. 1998. Hacettepe Üniversitesi Yayınları Ankara. 6.Besin Hijyeni ve Teknolojisi Uygulama Ders Notları.. Akgün, S., Sarımehmetoğlu, B., Çelik, H., Şireli, T., Küplülü, Ö. 1995. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir Ankara. 7.Modern Food Microbiology (Jay, James M., Loessner, Martin J., Golden, David A. 2005) 8.Principles of Food Sanitation (Marriott, Norman G., Gravani, Robert B. 2006) Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları, Halkman, A. K. Ankara 2005. 9.Practical food microbiology 3rd edition, (D. Roberts, M. Greenwood, 2003)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOM

Dersin İçeriği

Bu derste Gıda Hijyeni ve Kontrolü dersi adı altında gıda hijyeninin tanımı, gıda üretimi ve aşamaları, gıda hijyeni temel prensipleri ve uygulamaları, gıda muhafazası, gıdalarda kalıntı ve kontaminantlar ile protein, yağ, karbonhidrat, mineraller, vitaminler ile gıdaların bileşimindeki maddelerin oluşturduğu reaksiyon ve gıdaların kimyasal analizleri hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
7 Laboratuvar 16 2 32
8 Rehberli Problem Çözümü 16 2 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda Kimyası (Proteinler) (T) Laboratuar çalışma prensipleri (U)
2 Gıda Kimyası (Karbonhidratlar-Lipidler)(T) Standart solusyonların hazırlanması (U)
3 Gıda Kimyası (Mineraller, Vitaminler)(T) Su analizleri (Sertlik, NO3, NO2, NH3, Org. Mad) (U)
4 Gıda Kimyası (Bal, Yumurta)(T) Yağ Analizleri I (Soxhelet, asitlik, kreis, turbidite, RM sayısı, polenske sayısı) (U)
5 Gıda Kimyası(Su Hijyeni I) (T) Yağ Analizleri II (Sabunlaşma, peroksit sayısı, tereyağında margarin aranması, mineral orijinli yağ) (U)
6 Gıda Kimyası (Su Hijyeni II)(T) Gıdalarda tuz, rutubet ve karbonhidrat tayini (U)
7 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (Mikrobiyal bulaşma kaynakları, kontaminasyon, gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörler) Yumurta Muayenesi
8 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (İndikatör mikroorganizmalar, gıda kaynaklı infeksiyon ve intoksikasyonların patogenezi) Konserve muayenesi (U)
9 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (Salmonella, Campylobacter jejuni, Escherichia coli) Bal muayenesi (U)
10 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (Yersinia, Shigella, Vibrio Brucella) Mikrobiyolojik analizlere hazırlık (Sterilizasyon ve dezenfeksiyon) (U)
11 Ara sınav Ara sınav
12 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (S.. aureus, C. Perfringens, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes) Mikrobiyolojik analizler (örnek alma, ön zenginleştirme, katı besi yerine ekim, MPN metotdları )(U)
13 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (Cl. Botulinum, Aeromonas, Enteococcus, Diğer Zoonotik Bakteriler) Mikrobiyolojik analizler (AMGC, Koliform, Maya-Küf analizi) (U)
14 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (Kabuklu Deniz Hayvanları ve Balıklardan Kaynaklanan İntoksikasyonlar, Gıda Kaynaklı Mikotoksijenik Funguslar) Mikrobiyolojik analizler (Salmonella ve S.aureus analizi) (U)
15 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (Gıda ve Su Kaynaklı Virüsler, Gıdaların mikroflorası ve mikrobiyel bozulma) Mikrobiyolojik analizler için biyokimyasal testler (katalaz, oksidaz, koagulaz ve IMVC) (U)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1125172 Gıdanın temel kimyasal yapısı ve mikrobiyolojisini öğrenir.
2 1199400 Gıda kontaminasyonları ile gıda maddelerindeki sağlığa zararlı etken ve maddeleri öğrenir.
3 1199614 Gıdalarda mikrobiyel gelişme üzerine etkili faktörler ile mikrobiyel gelişmeyi kontrol altına almayı öğrenir.
4 1199653 Gıdaların dayanıklılığını etkileyen teknolojik uygulamaları öğrenir.
5 1199800 Hayvansal kökenli gıdalarda meydana gelen bozulma nedenlerini bilir.
6 1199973 Kazandığı bilgiler ışığında halk sağlığı konularında bilgisel becerilerini değerlendirebilmeyi öğrenir
7 1200320 Gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenme olgularında yorumlama ve sonuca gitmeyi öğrenir
8 1200490 Gıda hijyeni, Mikrobiyolojisi ve Teknolojisi alanlarında yeni teknikler ve modern cihazları kullanmayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 3
2 5 5 2 3 3
3 5 3 3
4 5 3 5
5 5 3 3
6 5 5 3 3
7 5 5 3 3
8 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek