Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET302 Gıda Hijyeni ve Kontrolü 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Gıda kimyası, gıda kontaminasyon kaynakları, gıda mikrobiyolojisi, gıda infeksiyon ve zehirlenmeleri, gıda muhafaza ilkeleri ile su ve hayvansal orijinli gıda maddelerinin hijyeni, hayvansal orijinli gıdaların bileşimi ve mikrobiyolojik orijinli bozuklukları hakkında bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Doç.Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1Food Science (Potter, N. N., Hotchkiss J. H., 1998) 2.Food Analysis Laboratory Manual (Nielsen, S. Suzanne 2003) 3.Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi, Erol, İ. Ankara, 2007. 4.Besin Hijyeni. Hayvansal Gıdaların Sağlık Kontrolü. İnal, T. 1992. Final Ofset İstanbul. 5.Gıda Kimyası. Saldamlı, İ. 1998. Hacettepe Üniversitesi Yayınları Ankara. 6.Besin Hijyeni ve Teknolojisi Uygulama Ders Notları.. Akgün, S., Sarımehmetoğlu, B., Çelik, H., Şireli, T., Küplülü, Ö. 1995. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir Ankara. 7.Modern Food Microbiology (Jay, James M., Loessner, Martin J., Golden, David A. 2005) 8.Principles of Food Sanitation (Marriott, Norman G., Gravani, Robert B. 2006) Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları, Halkman, A. K. Ankara 2005. 9.Practical food microbiology 3rd edition, (D. Roberts, M. Greenwood, 2003)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOM

Dersin İçeriği

Bu derste Gıda Hijyeni ve Kontrolü dersi adı altında gıda hijyeninin tanımı, gıda üretimi ve aşamaları, gıda hijyeni temel prensipleri ve uygulamaları, gıda muhafazası, gıdalarda kalıntı ve kontaminantlar ile protein, yağ, karbonhidrat, mineraller, vitaminler ile gıdaların bileşimindeki maddelerin oluşturduğu reaksiyon ve gıdaların kimyasal analizleri hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
7 Laboratuvar 16 2 32
8 Rehberli Problem Çözümü 16 2 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş (Gıda Bilimi) (T) Laboratuar çalışma prensipleri (U) GIDA KİMYASI 1. ders 1.pdf
2 Gıda Kimyası (Karbonhidratlar)(T) Standart solusyonların hazırlanması (U) Karbonhidrat.pdf
3 Gıda Kimyası (Lipidler)(T) Su analizleri (Sertlik, NO3, NO2, NH3, Org. Mad) (U) Yağlar.pdf
4 Gıda Kimyası (Proteinler, Vitaminler, Mineraller)(T) Yağ Analizleri I (Soxhelet, asitlik, kreis, turbidite, RM sayısı, polenske sayısı) (U) Proteinler.pdf
Mineral vitamin.pdf
5 Gıda Kimyası(Su Hijyeni I) (T) Yağ Analizleri II (Sabunlaşma, peroksit sayısı, tereyağında margarin aranması, mineral orijinli yağ) (U) Su hijyeni 1.pdf
6 Gıda Kimyası (Su Hijyeni II)(T) Gıdalarda tuz, rutubet ve karbonhidrat tayini (U) Su hijyeni2.pdf
7 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (Mikrobiyal bulaşma kaynakları, kontaminasyon, gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörler) Yumurta Muayenesi 1.2.Gıdaların mikrobiyel ekolojisi.pdf
2.1.Gıdaların mik ekolojisi İç ve dış faktörler.pdf.pdf
8 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (İndikatör mikroorganizmalar, gıda kaynaklı infeksiyon ve intoksikasyonların patogenezi, Listeria monocytogenes) Konserve muayenesi (U) 2.3. Gıda infeksiyonların patogenez.pdf
listeria monoc.pdf
9 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (Salmonella, Campylobacter jejuni, Escherichia coli) Bal muayenesi (U) salmonella camplyobacter e.coli.pdf
10 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (Yersinia, Shigella, Vibrio Brucella) Mikrobiyolojik analizlere hazırlık (Sterilizasyon ve dezenfeksiyon) (U) Yersinia, Shigella, Vibrio, Brucella.pdf
11 Ara sınav Ara sınav 11.hafta.docx
12 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (S.. aureus, C. Perfringens, Bacillus cereus) Mikrobiyolojik analizler (örnek alma, ön zenginleştirme, katı besi yerine ekim, MPN metotdları )(U) 5.2.s.aureus.pdf.pdf
5.3.C.perfiringens.pdf.pdf
5.4..b.cereus.pdf
13 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (Cl. Botulinum, Aeromonas, Enteococcus, Diğer Zoonotik Bakteriler) Mikrobiyolojik analizler (AMGC, Koliform, Maya-Küf analizi) (U) 6.1.Clostridium botulinum.pdf
6.3.Aeremonas-plesiomonas.pdf
6.2..ENTEROCOCCUS.pdf
14 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (Gıda Kaynaklı Mikotoksijenik Funguslar, Gıda ve Su Kaynaklı Virüsler ) Mikrobiyolojik analizler (Salmonella ve S.aureus analizi) (U) FungusVirus1.pdf
15 Gıda Mikrobiyolojisi (T) (Kabuklu Deniz Hayvanları ve Balıklardan Kaynaklanan İntoksikasyonlar, Gıda kaynaklı parazitler) Mikrobiyolojik analizler için biyokimyasal testler (katalaz, oksidaz, koagulaz ve IMVC) (U) KABUKLU DENİZ HAYVANLARI.pdf
PARAZİTER.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1354838 Gıdanın temel kimyasal yapısı ve mikrobiyolojisini öğrenir.
2 1425966 Gıda kontaminasyonları ile gıda maddelerindeki sağlığa zararlı etken ve maddeleri öğrenir.
3 1426163 Gıdalarda mikrobiyel gelişme üzerine etkili faktörler ile mikrobiyel gelişmeyi kontrol altına almayı öğrenir.
4 1426200 Gıdaların dayanıklılığını etkileyen teknolojik uygulamaları öğrenir.
5 1426339 Hayvansal kökenli gıdalarda meydana gelen bozulma nedenlerini bilir.
6 1426492 Kazandığı bilgiler ışığında halk sağlığı konularında bilgisel becerilerini değerlendirebilmeyi öğrenir
7 1426816 Gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenme olgularında yorumlama ve sonuca gitmeyi öğrenir
8 1426976 Gıda hijyeni, Mikrobiyolojisi ve Teknolojisi alanlarında yeni teknikler ve modern cihazları kullanmayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 3
2 5 5 2 3 3
3 5 3 3
4 5 3 5
5 5 3 3
6 5 5 3 3
7 5 5 3 3
8 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek