Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET304 Özel Farmakoloji-II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Özel Farmakoloji-II dersinde, Özel Farmakoloji I dersi kapsamı dışındaki ilaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri, farmakokinetikleri, etkileri, kullanım şekilleri, kullanılmaması gereken durumlar, etkidikleri sistem ve organlar bazında ayrıntılı olarak ele alınıp anlatılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Abdurrahman AKSOY, Prof.Dr. Oğuzhan Yavuz, Doç.Dr.Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 (2009), Cilt 2 (2007) -Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999 -Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001 -Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002 -The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985 -Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Beslenme Farmakolojisi, Metabolizmayı Etkileyen İlaçlar, Kemoterapotikler, Tıbbi Bitkiler ve Homeopati, Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi, Besinlerde İlaç Kalıntıları, Farmakolojide Biyoteknoloji, Klinik Farmakoloji konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beslenme Farmakolojisi ÖZEL FARMAKOLOJİ II KONU DAĞILIMI_19-20Bahar.docx
Farmakoloji II_defterden istenenler.pptx
2 Metabolizmayı Etkileyen İlaçlar 1. Kemoterapötikler Giriş_100220.pdf
3 Kemoterapotiklere Giriş, Antibiyotikler (I) 2. Antibiyotikler Giriş_100220.pdf
4 Antibiyotikler (II) 2. Antibiyotikler Giriş_100220.pdf
5 Antibiyotikler (III) 3. Beta-Laktam Antibiyotikler030320.pdf
6 Antelmintikler (I) 3. Beta-Laktam Antibiyotikler030320.pdf
7 Antelmintikler (II) 4. Aminoglikozidler090320.pdf
8 Protozoonlara Etkiyen İlaçlar 5. Makrolidler300320.pdf
6. Tetrasiklinler300320.pdf
7. Fenikoller300320.pdf
8. Linkozamidler300320.pdf
9. Polipeptidler300320.pdf
9 Dış Parazitlere Etkiyen İlaçlar (I)
10 Mantarlara Etkiyen İlaçlar
11 Antiseptik ve Dezenfektanlar 17. Antelmintikler030418.ppt
12 Neoplastik Hastalıkların Kemoterapisi ve Virüsleri Etkileyen İlaçlar 17. Antelmintikler030418.ppt
13 Ara sınav ÖZEL FARMAKOLOJİ II KONU DAĞILIMI_19-20Bahar.docx
14 Tıbbi Bitkiler ve Homeopati, Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi 17. Antelmintikler030418.ppt
15 Besinlerde İlaç Kalıntıları 17. Antelmintikler030418.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183742 Beslenme Farmakolojisini kavrar, vitamin ve minerallerin veteriner hekimlikte kullanım alanlarını öğrenir.
2 1183820 Metabolizmayı etkileyen ilaçları öğrenir.
3 1183596 Kemoterapotikleri ve sahada kullanımlarını öğrenir.
4 1184589 Tıbbi Bitkiler ve Homeopati ile Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
5 1154836 Besinlerde ilaç kalıntılarının insan sağlığı açısından önemini kavrar, sahada besin değeri hayvanlara ilaç uygularken dikkat etmesi gereken hususları değerlendirir.
6 1155230 Farmakolojide Biyoteknoloji konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3
3 3 4 4 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3
5 2 2 3 4 3 3 4 3
6 2 2 2 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek