Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET308 Özel Patoloji-I 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Sindirim sistemi,sinir sistemi sistemi, deri, kardiyovasküler sistem ile kemik, eklem ve kas dokularında meydana gelen hastalıkların patolojisinin öğretilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Yavuz GÜLBAHAR, Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ, Prof. Dr. Murat YARIM, Prof. Dr. Mahmut SÖZMEN, Doç. Dr. Yonca Betil KABAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veterinary patoloji Cilt I-II Prof.Dr. Ümit H. Milli, Prof.Dr. Rıfkı Hazıroğlu -Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III K.V.F. Jubb, Peter C. Kennedy, Nigel Palmer -Veterinary Pathology Thomas C. Jones, Ronald Duncan Hunt, Norval W. King

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sindirim Sistemi Hastalıkları Patolojisi Sinir Sistemi Hastalıkları Patolojisi Deri Hastalıkları Patolojisi Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları Patolojisi Kas, Eklem, Tendo Hastalıkları Patolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 4 8
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 15 2 30
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ağız boşluğu hastalıkları Sindirim sistemi-1 hafta.pdf
2 Eroziv ve ülseratif stomatitisler Sindirim sistemi-2 hafta.pdf
3 Diş ve dental doku hastalıkları ,özefagus ve ön mide hastalıkları Sindirim Sistemi-3 hafta.pdf
4 Mide ve abomasum hastalıkları, bağırsağın konjenital anomalileri, obstrüksiyonları, yer değiştirmeleri, iskemisi ve infarktüsü Sindirim sistemi-4 hafta.pdf
5 Kalın bağırsağın yangıları, bağırsağın viral ve bakteriyel hastalıkları Sindirim sistemi-5 hafta.pdf
6 Karaciğer nekrozları karaciğer 6 hafta .pdf
7 Karaciğerin viral ve bakteriyel hastalıkları Karaciğer 7 hafta.pdf
8 1. Ara sınav
9 Santral sinir sistemi malformasyonları ve depo hastalıkları sinir sistemi 9 hafta.pdf
10 Sinir sistemi dejenerasyonları Sinir Sistemi 10 hafta.pdf
11 Santral sinir sistemi yangıları (Viral , bakteriyel, protozoal hastalıkları) Sinir Sistemi 11 hafta.pdf
12 Dermatohistopatoloji, derinin konjenital ve kalıtsal hastalıkları, immun aracılı dermatozisler Deri 12.pdf
13 2. Ara sınav
14 Derinin viral, bakteriyel ve paraziter hastalıkları Deri 14.pdf
15 Kardiyovasküler sistem hastalıkları, Kemik, kas, eklem, tendo ve aponörozların hastalıkları Kardiovasküler sistem 15 hafta.pptx
Kemik-Eklem-Kas 15 hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
68092 1143313 Evcil hayvanlarda sindirim, kardiovasküler, sinir sistemlerine ait organlar ile deri ve eklentileri, kemik ve kas sistemlerine ait hastalıklar öğretilecektir.
68093 1147837 Bu sistemlere ait hastalıkların lezyonlarının tanımlanması; sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi kazandırılacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
68092 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5
68093 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek