Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET310 Genel Cerrahi 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Genel cerrahi dersi; lisans düzeyindeki öğrencilere cerrahi temelini oluşturan hastalıkların tanımı, fizyopatolojisi, tanısı ve tedavisini anlatan bir derstir. Bu dersin amacı; hastalıkların temelini oluşturan bölümleri inceleyerek, ileriki yıllardaki görülecek derslere bir alt yapı oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK, Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç. Dr. Hatice Özlem NİSBET, Dr. Öğretim Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğretim Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Genel Cerrahi Prof. Dr. Erdoğan Samsar, Prof. Dr. Faruk Akın 2. Current Techniques in Small Animal Surgery M. Joseph Bojrab 3. Veteriner Acil Klinik Prof Dr. İsa Özaydın 4. Textbook o Small Animal Surgery Slatter

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bu derste cerrahinin temel ilkeleri ve prensipleri uygulamalı olarak anlatılmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Asepsi ve antisepsi Asepsi Antisepsi.pptx
2 Kanama ve kanamanın durdurulması, operasyon öncesi ve sonrası bakım Kanama Hemostaz, Hasta hazırlığı, Bandaj-Pansuman.pptx
3 Dikiş gereçleri, iplikler, şirurjikal iğneler Alet Bilgisi.pptx
4 Krioşirurji, cerrahi lazer Lazer - Kriyoşirürji.pptx
5 Plastik cerrahide temel bilgiler, şirurjikal hastalıklarda vitamin, hormon ve enzimler Plastik cerrahide temel bilgiler,.pdf
6 Şirurjide sıvı elektrolit denge Sıvı Elektrolit Denge.pptx
7 Yangı, apse, gangren, nekroz, yanık, donma Yangı, apse, gangren, nekroz,.pdf
8 Şekilsel bozukluklar, atrofi, hipertrofi, dilatasyon, stenoz, tümör Şekilsel bozukluklar, atrofi, hipertrofi, dilatasyon, stenoz, tümör.pdf
9 Travmatik bozukluklar, yara, yara iyileşme dönemleri, yara çeşitleri Travmatik bozukluklar, yara, yara iyileşme dönemleri, yara çeşitleri.pdf
10 Deri ve deri altı müköz keselerin şirurjikal hastalıkları
11 Kas, tendo ve tendo kılıflarının hastalıkları, kas yangısı, kas kopması, tendo yangısı, tendo yaralanmaları
12 Arasınav
13 Arter, vena ve lenf sistemi hastalıkları ile sinir dokusunun şirurjikal hastalıkları
14 Kemiklerde yangısel olmayan bozukluklar, juvenile osteopati, juvenil osteopeni, osteogenesis fibrosa, imperfecta, periostitis, ostitis
15 Eklem hastalıklarının bölümlendirilmesi, akut eklem yangısı, irinli eklem yangısı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117373 Yangı, apse, gangren, nekroz, yanık, donma, şekilsel bozukluklar, atrofi, hipertrofi, dilatasyon, stenoz, tümör hakkında detaylı bilgi vermek.
2 1117374 Travmatik bozukluklar, yara, yara iyileşme dönemleri, yara çeşitleri hakkında bilgi vermek.
3 1117375 Arter, vena ve lenf sistemi hastalıkları, sinir dokusunun şirurjikal hastalıkları hakkında bilgilendirmek.
4 1117376 Operasyonlar sırasında kullanılacak dikiş gereçleri, iplikler, şirurjikal iğneler ve bunların nerelerde, nasıl kullanılacağını öğretmek.
5 1117377 Veteriner cerrahide Krioşirurji ve cerrahi lazer uygulamalarını öğretmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 1 5 3 1 4 2 1 2 4 1
2 3 4 1 5 3 1 4 2 1 2 4 1
3 3 4 1 5 3 1 4 2 1 2 4 1
4 3 4 1 5 3 1 4 2 1 2 4 1
5 3 4 1 5 3 1 4 2 1 2 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek