Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET314 Klinik Muayene Yöntemleri-II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Değişik hayvan türlerinde genel ve özel muayene teknikleri ile sistem muayenelerinin, klinik ve laboratuarmuayenelerinin birlikte yorumlanmasının öğretilmesi sayesinde öğrencinin iç hastalıkları ve doğum-jinekoloji alanında klinik derslerine hazırlanması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ, Prof.Dr. Murat GÜZEL, Prof.Dr. Murat FINDIK, Prof.Dr. Serhan Serhat AY, Doç.Dr. Nilgün GÜLTİKEN, Dr. Ögrt. Üyesi Hande GÜRLER

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Dış Hastalıklara Giriş, Görgül O.S., Seyrek-İntaş, D., 2004, Bursa 2. Dış Hastalıklarında Klinik Tanı Yöntemleri, Samsar E., Akın F., 2000, Ankara 3. Klinik Muayene, Başoğlu, A., Konya, 1998 4. İç hastalıklarına giriş, Hüseyin Yılmaz İmran, ANKARA, 1997 5. Veterinary Clinical Examination and Diagnosis, Radostits O.M., London, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Genel kavramlar (hastalık, semptom, tanı, ayırıcı tanı, prognoz, tedavi, korunma) hayvanlarda tutma-bağlama teknikleri ve önemi, genel muayene yöntemleri ve muayene şemasının genel (anamnez, eşkal, habitus) ve özel bölümü (beden sıcaklığının kontrolü, görülen mukozaların muayenesi, derinin muayenesi, lenf, dolaşım, solunum, sindirim üriner ve sinir sisteminin muayenesi). Doğum ve jinekoloji alanında genel muayene yöntemlerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 4 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 6 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 4 64
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvanlarda kan alma hematoloji ve serum biyokimyasının yorumlanması Hayvanlarda kan alma hematoloji ve serum biyokimyasının yorumlanması Hayvanlarda kan alma hematoloji ve serum biyokimyasının yorumlanması
2 Solunum sisteminin muayenesi: fariks, larinks, trachea, akciğer, pleura boşluğunun muayenesi Solunum sisteminin muayenesi: fariks, larinks, trachea, akciğer, pleura boşluğunun muayenesi Solunum sisteminin muayenesi: fariks, larinks, trachea, akciğer, pleura boşluğunun muayenesi
3 Sindirim sisteminin muayenesi: çiğneme, salivasyon, yutma, ağız / farinks mukozası, özofagus muayenesi, ruminasyon, kusma, dışkılama, rumen ve abomasumun muayenesi, barsakların muayenesi, karaciğer ve dalak muayenesi Sindirim sisteminin muayenesi: çiğneme, salivasyon, yutma, ağız / farinks mukozası, özofagus muayenesi, ruminasyon, kusma, dışkılama, rumen ve abomasumun muayenesi, barsakların muayenesi, karaciğer ve dalak muayenesi
4 Ruminantlardakarın organları ve ön midelerinmuayenesi, rumen sıvısı muayenesi, ağrı deneyleri, dışkı muayenesi, karaciğer muayenesi ve klinik bulguları, karaciğer fonksiyon testleri) Ruminantlardakarın organları ve ön midelerinmuayenesi, rumen sıvısı muayenesi, ağrı deneyleri, dışkı muayenesi, karaciğer muayenesi ve klinik bulguları, karaciğer fonksiyon testleri)
5 Üriner sistem ve idrar muayenesi (ürinasyon fonksiyonlarının kontrolü, üriner sistemin fiziksel muayenesi, üriner sistemin özel muayeneleri, İdrarmuayeneleri, böbrek fonksiyon testleri
6 Sinir sisteminin muayenesi (Ruhsal fonksiyonların muayenesi, motorik fonksiyonların kontrolu, reflekslerin kontrolu)
7 Arasınav
8 Doğum ve Jinekolojinin anlamıve önemi
9 1. İnspeksiyon/Genel Muayene2. Abdominal Muayene
10 3. Eksternal Genital Muayene4. Vaginal Muayeneİneklerde vulvadan gelen akıntılarKısraklarda vulvadan gelen akıntılarKöpekte vulvadan gelen akıntılar
11 5. Rektal Muayene6. Memelerin Muayenesi
12 7. Yardımcı Tanı Yöntemleri• Endokrin Tanı Yöntemleri
13 • Ultrasonografi• Radyografi• Endoskopi•
14 Biyopsi•
15 Mikrobiyolojik Tanı
16 Gebelik Muayenesi Gebelik Tanısı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300001 Öğrenci değişik hayvan türlerinde hastalıklar yönünden genel ve özel muayene tekniklerini öğrenir
2 1300002 Sistemlerin muayenesini türlere özgü özellikleriyle öğrenir
3 1300003 Doğru tanı için değişik muayene bulgularını değerlendirmesini, birlikte yorumlamasını ve ayırıcı tanıyı yapmasını öğrenir
4 1300004 Sistemlere özgü laboratuvar bulgularını ve klinik bulgular ile birlikte yorumlamayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 5 3 1 4 2 3 5 4 3
2 2 3 2 5 3 1 4 2 3 5 4 3
3 3 3 2 5 3 1 4 2 3 5 4 3
4 3 2 2 5 3 1 4 2 3 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek