Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET364 Labaratuar Hayvan Hastalıkları 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Laboratuvar hayvanları hastalıklarının etiyolojisi, hastalıklardan korunma yöntemleri ve tedavi seçeneklerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Buğra GENÇ Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fundamenals of laboratory animals. Liu ve Fan. CRC Press USA 2018. Pathology of laboratory rodents and rabbits. Percy and Barthold. IOWA State USA 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Laboratuvar hayvanlarında görülen, paraziter, mikrobiyal ve virolojik hastalıkların tanımlanması, etiyolojisi, klinik bulguları ve tedavi seçenekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
7 Laboratuvar 1 5 5
9 Problem Çözümü 1 5 5
14 Gözlem 1 5 5
19 Beyin Fırtınası 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar hayvanları fizyolojik bulguları ve sağlıklı hayvan tanımı
2 Laboratuvar hayvanları fizyolojik bulguları ve sağlıklı hayvan tanımı
3 Farelerde ve sıçanlarda görülen paraziter hastalıklar etiyolojisi, teşhisi ve tedavi seçenekleri.
4 Farelerde ve sıçanlarda görülen mikrobiyal hastalıklar etiyolojisi, teşhisi ve tedavi seçenekleri.
5 Farelerde ve sıçanlarda görülen viral hastalıklar etiyolojisi, teşhisi ve tedavi seçenekleri.
6 Tavşanlarda görülen paraziter hastalıklar etiyolojisi, teşhisi ve tedavi seçenekleri.
7 Tavşanlarda görülen mikrobiyal hastalıklar etiyolojisi, teşhisi ve tedavi seçenekleri.
8 Tavşanlarda görülen viral hastalıklar etiyolojisi, teşhisi ve tedavi seçenekleri.
9 Vize (Arasınav)
10 Kobay ve hamsterlarda görülen viral hastalıklar etiyolojisi, teşhisi ve tedavi seçenekleri.
11 Kobay ve hamsterlarda görülen mikrobiyal hastalıklar etiyolojisi, teşhisi ve tedavi seçenekleri.
12 Kobay ve hamsterlarda görülen viral hastalıklar etiyolojisi, teşhisi ve tedavi seçenekleri.
13 Diğer laboratuvar hayvanlarında görülen paraziter hastalıklar etiyolojisi, teşhisi ve tedavi seçenekleri.
14 Diğer laboratuvar hayvanlarında görülen mikrobiyal hastalıklar etiyolojisi, teşhisi ve tedavi seçenekleri.
15 Diğer laboratuvar hayvanlarında görülen viral hastalıklar etiyolojisi, teşhisi ve tedavi seçenekleri.
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117383 Laboratuvar Hayvanları hastalıklarını tanır
2 1117384 Laboratuvar Hayvanları hastalıklarının teşhisini, korunma ve tedavi yöntemlerini bilir ve uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek