Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 927003 3 6 2

Dersin Amacı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ET POLİTİKALARI dersiyle hem Avrupa Birliği'nde hem de Türkiye'de et ve et ürünleri sektörünün üretim ve sanayi başta olmak üzere çeşitli yönlerden incelenmesi, uygulanan politikaların karşılaştırılması, et ve et ürünleri sektörünün Ortak Tarım Politikası, et ve et ürünleri ortak piyasa düzenine uyumunun sağlanması için getirilecek önlem, beklenti ve çözüm önerileri hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doc.Dr.Hakan GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-RIDVAN KARLUK,(2007),Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Basım Yayınları 2-ARAL, S., SAKARYA, E. (1989). Avrupa Topluluğu ile Entegrasyonda Türkiye Hayvancılığı, Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sanayi Milli Sempozyumu, SETBİR, 29-30 Kasım Ankara 3-DPT Kalkınma Planları(http://www.dpt.gov.tr) 4-EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği ve Türkiye'de uygulanan et politikalarının incelenmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme sürecinde et sektöründe örnek model oluşturabilecek yöntemler incelenecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 0 0 0
5 Derse Katılım 1 16 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Tarihsel Gelişimi-Prensipleri-Çalışma Mekanizması -1- DERS-1.docx
2 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Tarihsel Gelişimi-Prensipleri-Çalışma Mekanizması -2- The Historical Development of the Common Agricultural Policy of the European Union-Principles-Working Mechanism DERS-2.docx
3 Ortak Tarım Politikası’nın Temel Prensipleri DERS-3.docx
4 Ortak Tarım Politikası’nın Çalışma Mekanizması DERS-4.docx
5 Avrupa Birliği Et ve Et Ürünleri Ortak Piyasa Düzenlemeleri (Üretim Fazlasının Değerlendirilmesi, Üçüncü Ülkelerle Ticaret) DERS-5.docx
6 Fiyat Düzenlemeleri DERS-6.docx
7 Diğer Fiyat Düzenlemeleri DERS-7.docx
8 VİZE VİZE.docx
9 AB’nde Sığır ve Dana Etinde Dış Ticaret Uygulamaları DERS-9.docx
10 Sığır ve Dana Etinde Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Önlemler DERS-10.docx
11 AB`nde Hayvan Nakli DERS-11.docx
12 AB’nde Sığır Eti İçin Ticaret Sınıfı Düzenlemeleri: DERS-12.docx
13 Türk Et Sektörü Politika ve Desteklemeler DERS-13.docx
14 Türkiye ve AB Et Sektörünün Karşılaştırılması DERS-14.docx
15 Değerlendirme - Tartışma DERS-15.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1152541 Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday üye olmasından sonraki dönemde et ve et ürünleri sektörünün Ortak Tarım Politikası'na uyumu, etkilenme düzeyi ve rekabet edebilirliliği
2 1174879 AB’ve Türkiye\'nin tarım ve hayvancılık politikalarının karşılaştırılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 1 3 4 3 5 3 4 5 5
2 4 2 2 1 4 4 3 5 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek