Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET354 Klinik Farmakoloji ve Bilinçli İlaç Kullanımı 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Klinik Farmakoloji ve Bilinçli İlaç Kullanımı dersinde, klinisyen veteriner hekim adaylarına tedavide doğru ilaç seçimi ve rasyonel farmakoterapi uygulamalarının kavratılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Prof.Dr. Oguzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek GÜVENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 (2009), Cilt 2 (2007) -Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999 -Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 10th Edition, 2018 -Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001 -Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002 -The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985 -Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin kapsamını rasyonel (akılcı) farmakoterapi kavramı, ilaç kullanımında akılcı yaklaşımın prensipleri, irrasyonel ilaç kullanım örnekleri ve istenmeyen sonuçları, rasyonel farmakoterapi eğitim modelinin amaçları, akılcı tedavi sürecinin aşamaları, K (kişisel) ilaç seçimi ve seçilecek ilaçların kıyaslanma kriterleri oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
6 Uygulama/Pratik 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farmakolojinin önemi ve veteriner hekimlikte ilaç kullanım boyutu 01 Farmakolojinin önemi ve veteriner hekimlikte ilaç kullanım boyutu.pdf
2 Reçete bilgisi, e-reçete
3 İlaçların dozları, pratik hesaplama yöntemleri 03 İlaçların Dozları ve Pratik Hesaplama Yöntemleri.pdf
4 Veteriner ilaçların satış ve kontrolü 04 Veteriner ilaçların satış ve kontrolü.pdf
5 Bilinçli ilaç kullanımı ve K-İlaç seçimi Uygulama gruplarının oluşturulması
6 K-İlaç seçiminde izlenecek yol I 06 Veteriner K-ilaç Seçimi.pdf
7 K-İlaç seçiminde izlenecek yol II-Örnek uygulama 07 Veteriner hekimlikte K-ilaç seçimi_ÖRNEK.pdf
8 VİZE
9 Grup sunumu I-Seçilen hastalıkta K-ilaç listesi oluşturulması
10 Grup sunumu II-Seçilen hastalıkta K-ilaç listesi oluşturulması
11 Grup sunumu III-Seçilen hastalıkta K-ilaç listesi oluşturulması
12 Grup sunumu IV-Seçilen hastalıkta K-ilaç listesi oluşturulması
13 Grup sunumu V-Seçilen hastalıkta K-ilaç listesi oluşturulması
14 Grup sunumu VI-Seçilen hastalıkta K-ilaç listesi oluşturulması
15 Grup sunumu VII-Seçilen hastalıkta K-ilaç listesi oluşturulması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95019 1178224 Klinisyen olacak bir veteriner hekim adayı olarak tedavide doğru ilaç seçimi ve rasyonel farmakoterapi uygulamalarını kavrar.
95020 1168473 Rasyonel (akılcı) farmakoterapi kavramını öğrenir, ilaç kullanımında akılcı yaklaşımın prensiplerini değerlendirir.
95021 1169174 İrrasyonel ilaç kullanım örneklerini görür ve istenmeyen sonuçlarını değerlendirir.
95022 1179354 Rasyonel farmakoterapi eğitim modelinin amaçlarını öğrenir.
95023 1184265 Akılcı tedavi sürecinin aşamalarını öğrenir.
95024 1186485 K (kişisel) ilaç seçimi ve seçilecek ilaçların kıyaslanma kriterlerini öğrenir, kendi muhtemel K ilaç listesini hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
95019 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4
95020 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4
95021 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4
95022 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4
95023 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4
95024 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek