Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET356 Egzotik Hayvanlarda Kullanılan İlaçlar 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Bu derste egzotik hayvanların çeşitli hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç tipleri ve kullanılma yollarının öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Prof.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr.Dilek GÜVENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 (2009), Cilt 2 (2007) -Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999 -Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001 -Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002 -The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985 -Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Egzotik hayvanlarda ilaç uygulama yolları, egzotik hayvanlarda kullanılan antibakteriyel ilaçlar, viral ve paraziter hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, beslenme hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan ilaçlar, anestezi oluşturmak için kullanılan ilaçları kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
29 Bireysel Çalışma 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Egzotik hayvanlarda ilaç uygulama yolları(I) ilaç uygulama yolları II.pdf
2 Egzotik hayvanlarda ilaç uygulama yolları(II) kafes kuşları.pdf
3 Egzotik hayvanlarda ilaç uygulama yolları(III) kafes kuşları.pdf
4 Egzotik hayvanlarda kullanılan antibakteriyel ilaçlar (I) kafes kuşları.pdf
5 Egzotik hayvanlarda kullanılan antibakteriyel ilaçlar (II) hamster.pdf
6 Egzotik hayvanlarda kullanılan antibakteriyel ilaçlar (III) hamster.pdf
7 Viral ve paraziter hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (I) reptiles.pdf
8 Viral ve paraziter hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (II) reptiles.pdf
9 Beslenme hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (I) reptiles.pdf
10 Beslenme hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (II) kobay.pdf
11 Ara sınav
12 Zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan ilaçlar (I) rat-fare.pdf
13 Zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan ilaçlar (II) rat-fare.pdf
14 Zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan ilaçlar (III) tavsan.pdf
15 Anestezi oluşturmak için kullanılan ilaçlar tavsan.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204300 Egzotik hayvanlarda ilaç uygulama yollarını öğrenir.
2 1204569 Egzotik hayvanlarda kullanılan antibakteriyel ilaçları bilir.
3 1206392 Viral ve paraziter hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları bilir.
4 1206964 Beslenme hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları bilir.
5 1206970 Zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olur.
6 1207125 Anestezi oluşturmak için kullanılan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 5 5 4 3 3 3 5 3
2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4
3 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5 4
4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4
5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5
6 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek