Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET358 Patolojik Tanı Yöntemleri 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, patolojik tanıda kullanılan teknikler ve metotların öğretilmesidir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Murat YARIM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Histolojik Boyama Teknikleri. Demir R. Palme Yayıncılık, Ankara, 2001 Diagnostic Immunohistopathology. True LD. Gower Medical Publishing, 1990

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste verilen başlıca konular, canlıdan ve kadavradan doku örneklerinin alınması, tespiti, kesitlerin alınması ve boyanması , froti hazırlama, immunohistokimyasal teknikler, elektron mikroskobik teknikler, moleküler teknikler ve görüntü analizidir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 2 32
15 Gösterme 0 0 0
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nekropside doku örneklerinin alınması 1 Nekropside doku örneklerinin alınması.pdf
2 Biyopsi örneklerinin alınması https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/biyopsi-nedir-ve-nasil-yapilir/
3 Tespit solüsyonları ve hazırlanma yöntemleri http://www.turkpath.org.tr/files/2_makroskopi_tespit_UP_metin.pdf
http://www.turkjpath.org/pdf/pdf_APJ_675.pdf
4 Dokuların hazırlanması (tespit) 4 Dokuların hazırlanması (tespit).pdf
5 Kesitlerin hazırlanması https://patoloji.gen.tr/tag/kesit/
6 Histopatolojik incelemelerde kullanılan boya solüsyonları ve hazırlanma yöntemleri https://www.urmc.rochester.edu/urmc-labs/pathology/stainsmanual/index.html?PurposeProceduresQualityAssuranceAndSafety
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/119812/mod_resource/content/1/7.%20hafta%20KESME%20BOYAMA%20KAPATMA%20HA.pdf
7 Histopatolojik incelemelerde kullanılan boya solüsyonları ve hazırlanma yöntemleri https://www.urmc.rochester.edu/urmc-labs/pathology/stainsmanual/index.html?PurposeProceduresQualityAssuranceAndSafety
8 Froti hazırlama ve boyama teknikleri hakkında genel bilgi verilmesi http://www.veteriner.blog/2018/09/kan-frotisi-ve-boyanmasi/
9 Kriostat inceleme https://www.biyologlar.com/dondurma-yontemi
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/119812/mod_resource/content/1/7.%20hafta%20KESME%20BOYAMA%20KAPATMA%20HA.pdf
10 İmmunositokimyasal işaretleme yöntemleri https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/06/%C4%B0mmunohistokimya-ve-TUNEL.pdf
11 Arasınav
12 Elektron mikroskopi https://www.slideshare.net/ErayEmrem/elektron-mikroskobuna-genel-bak
https://www.academia.edu/38829832/ELEKTRON_M%C4%B0KROSKOBU_NED%C4%B0R_VE_NE_ZAMAN_YAPILMI%C5%9ETIR
13 Doku kültürü https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/80060/mod_resource/content/0/Temel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Teknikleri-5.%20hafta.pdf
14 İn situ hibridizasyon https://www.researchgate.net/publication/282322214_In_situ_Hibridizasyon_Yontemleri_In_situ_Hybridization_Techniques
15 Dijital görüntü analizi https://ab.org.tr/ab12/sunum/21-goruntu_isleme-Karakoc.pdf
16 Histopatolojik rapor düzenleme https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/pendik/Belgeler/Nekropsi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1150289 Patolojik tanı için doku örneklerinin alınması, tespit, takip, parafine bloklama ve kesme hakkında bilgi sahibi olur
2 1170453 Patolojik tanıda kullanılan histokimyasal boyamalar hakkında bilgi sahibi olur
3 1149433 Patolojik tanıda kullanılan immunohistokimyasal, elektronmikroskopik ve sitolojik boyama teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
4 1287701 Histopatolojik rapor hazırlama hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 1 5 3 4 4 2 2 2 3 3
2 1 5 1 5 3 4 4 2 2 2 3 3
3 1 5 1 5 3 4 4 2 2 2 3 3
4 1 5 1 5 3 4 4 5 2 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek