Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET360 Arı Hastalıkları 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Bal arıları ve yaban arıları hakkında kısa bilgiler verildikten sonra, bal arısının anatomisi, fizyolojisi, üreme özellikleri, yetiştirilmeleri, kovan yapısı ve ürünleri anlatılır. Bunun yanında, yavru ve ergin bal arılarının bakteriyel, viral, paraziter ve fungal hastalıkları, doğal düşmanları ile arılarda görülen toksikasyonlar ve bu hastalıklardan korunma yolları ve tedavi seçenekleri anlatılır. Ayrıca arının doğal dengedeki önemi, arıcılıkta Veteriner Hekimlerin görevleri konularından basedilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ali Tümay Gürler

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Arı Hastalıkları ve Zararlıları, 1991. Zeybek H, Tarım Orman ve Köyişleri Bak., Etlik Hayvan Hastalıkları Araşt. Enst. Yay., Ankara. 2. Bal Arısı Hastalıkları ve Zararlıları, 1996. Akkaya H, Vuruşaner C., Teknik Yayınları, İstanbul. 3. Diagnosis of Honey Bee Diseases, 2000 . Hachiro S, Knox DA, Agriculture Handbook No: AH-690, US. 4. Honey Bee Diseases and Pests: A Pratical Guide, 2006. Ryde D., Agricultural and Food Engineering Technical Report, FAO, Italy. 5. Bal Arısı Hastalıkları ve Zararlılarına Karşı Korunma, Mücadele ve Tedavi Yolları.2006. Kurt M, Gür Y. Tarım İl Müd. Çiftçi Eğitim Şubesi yayım. Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Arıcılığın tarihçesi, dünya ve Türkiye'de arıcılık, kovan bireyleri ve yetiştiricilik, arı ürünleri, yavru arı hastalıkları, ergin arı hastalıkları, arı zararlıları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 1 16
8 Rehberli Problem Çözümü 16 1 16
16 Alan Gezisi 0 0 0
19 Beyin Fırtınası 16 1 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arıcılığın tarihçesi, dünyada ve Türkiye'de arıcılık İnsecta sınıfında evcil arının yeri ve diğer böceklerden ayrımı 1-TARİHÇE ve ARICILIK.pdf
2 Bal arısının sistematikdeki yeri, anatomisi, morfolojisi, biyolojisi ve ırkları Apis mellifera'nın morfolojik incelenmesi 2-MORFOLOJİ ve BİYOLOJİ.pdf
3 Arı alesinde iş bölümü, ana arı, erkek arı ve işçi arılar Arı bireylerinin morfolojik farklılıkları 3-ARI AİLESİ.pdf
4 Arıcılık malzemeleri, kullanımı ve kovan bakımı Kovan bölümleri ve arıcılık malzemeleri 4-ARICILIK MALZEMELERİ.pdf
5 Arı ürünleri Arı ürünlerinin incelenmesi 5-ARI ÜRÜNLERİ.pdf
6 Yavru arı hastalıkları (Amerikan yavrı çürüklüğü, Avrupa yavru çürüklüğü) AYÇ ve AvYÇ ile enfekte peteklerin incelenmesi 6-YAVRU HASTALIKLARI.pdf
7 1. Ara sınav
8 Yavru arı hastalıkları (Mantar hastalıkları, torba çürüklüğü) Taş ve Kreç Çürüklüğü hastalıkları 6-YAVRU HASTALIKLARI.pdf
9 Ergin arı hastalıkları (Akut-kronik arı felci, septisemi) Arı felci ve septisemi ile enfekte arıların incelenemesi 7- ERGİN HASTALIKLARI.pdf
10 Ergin arı hastalıkları (Nosemosis, amoebosis, acarapisosis) Nosemosis, amoebosis ve acarapisosis'in tanısı 8- ERGİN HASTALIKLARI.pdf
11 Varroatosis (morfoloji, biyoloji) Varroalı kovan incelemesi 9-VARROATOSİS.pdf
12 Varroatosis (patogenez, tanı, tedavi) Varroa destructor'un morfolojisi 9-VARROATOSİS.pdf
13 Arı zehirlenmeleri Arı iğnesi ve zehir bezlerinin çıkartılması 10-ARI ZARARLILARI.pdf
14 Arı zararlıları Arı zararlılarının incelenmesi 10-ARI ZARARLILARI.pdf
15 Numune alma, gönderme ve saklama, Arıcılıkla ilgili yönetmelikler Numune alma tatbiki, Yönetmeliklerin incelenmesi 10-ARI ZARARLILARI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1159536 Bal arısının anatomisi, fizyolojisi ve üreme özellikleri hakkında bilgileri yorumlayabilecektir
2 1162691 Bal arısı yetiştiriciliği yapabilecektir
3 1142640 Arı hastalıklarından korunma seçenekleri oluşturabilecektir
4 1143706 Arı ve arı ürünleri elde edebilecektir
5 1155597 Arı hastalıklarını sağaltabilecektir
6 1156644 Türkiye’de bal arılarında bulunan hastalıkların tanısını koyabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 3 5 5 4 5 5 3 4 3
2 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3
3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4
4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4
5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 3 3
6 5 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek