Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET401 Et Bilimi ve Teknolojisi 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Kırmızı, kanatlı ve balık etinin yapısı ve bileşimi, muhafazası, etlerin kalitelerine göre değerlendirilmesi, etlerin sınıflandırılması, sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma gibi et ürünleri teknolojisi hakkında bilgilendirmek ve et mikrobiyolojisi ve et işletmelerinde temizlik ve sanitasyonunun öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Göknur TERZİ, Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Gökhan İNAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arslan, A. 2002. Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi. Medipres – Malatya. Tezcan, İ., Yurtyeri, A. 1992. Et Ürünleri Teknolojisi. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Yurtyeri, A. Erol, İ. Özdemir, H., Şireli, T. 2000. Et Muayenesi. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Tezcan, İ. Ve Yurtyeri, A. 1997. Et Muayenesi. Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Et bilimi, kırmızı, kanatlı ve balık etinin bileşimi, ette postmortem değişiklikler, kesimden sonra etin pH’sında görülen değişiklikler, rigor mortis ve etlerin olgunlaştırılması, DFD, PSE etler, soğuma kısalığı, erime sertliği, karkas parçalama, etlerin sınıflandırılması (grading), et ve et ürünlerinde muhafaza yöntemleri ile et ürünleri teknolojisi konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 16 1 16
6 Uygulama/Pratik 16 2 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Et Sanayi ve Ülke Ekonomisine Katkısı Hayvansal Üretimin Amaçları Mezbaha ve kombinaları oluşturan bölümlerin tanıtılması
2 Etin Tanımı ve Çeşitleri Kasın Yapısı ve Kasın Hareket Mekanizması Mezbaha Ders2.docx
3 Ette Postmortem Değişiklikler ( pH, rigor motris, Enzimatik değişiklikler) Mezbaha Ders3.docx
4 Karkas ve Etin Bileşimi Etin Kalite Nitelikleri ( renk, su aktivitesi, olgunluk, tekstür) Etlerin Olgunlaştırılması Mezbaha Ders4.docx
5 Karkasın Sınıflandırılması (grading) Mezbaha ders5.pdf
6 Karkasın Parçalanması Kasaplık Hayvanların Gövde Et Preparatları Mezbaha ders6.docx
7 Et ve Et Ürünleri Muhafaza Yöntemleri (Soğutma, Dondurma, Pastörizasyon, Sterilizasyon, Kurutma,Dumanlama, Işınlama Ette kimyasal analizler ders7.pdf
8 Balık Etinin Genel Özellikleri Balık Etinin Bileşimi Balıkta kimyasal analizler
9 Balıkta Kalite Nitelikleri Balık mezbahası
10 Balıkta Muhafaza Teknikleri Balık mezbahası
11 ARA SINAV ARA SINAV
12 Kanatlı Etinin Genel Özellikleri Kanatlı Etin Bileşimi Mekanik Ayrılmış Kanatlı Etleri Kanatlı kesimhanesi
13 Kanatlı Etlerinin Soğutulması ve Dondurulması Kanatlı Etlerinde Dekontaminasyon Yöntemleri Kanatlı kesimhanesi
14 Et Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri Et Ürünleri Teknolojis (Sucuk) Sucuk yapım teknolojisi
15 Et Ürünleri Teknolojisi (Salam-Sosis) Et Ürünleri Teknolojisi (Pastırma) Salam sosis yapım teknolojisi
16 Et Ürünleri Teknolojisi (Kavurma) Et Ürünleri Teknolojisi (Füme Dil-İşkembe) Pastırma yapım teknolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388923 Etin bileşimi hakkında bilgi edinir
2 1429692 Et ve et ürünlerinde muhafaza yöntemlerini öğrenir ve uygular.
3 1429820 Karkasın parçalanmasını ve değerli etlerin elde edildiği bölümleri tanımlayabilir.
4 1430032 Ette postmortem değişiklikleri yorumlayabilir.
5 1430494 Et teknolojisine kullanılan katkı maddeleri ve işlevlerini öğrenir
6 1434400 Et ürünleri teknolojisinde üretim prensiplerini bilir ve uygular.
7 1435139 Et işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyonu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5
2 4 2 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5
3 4 2 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5
4 4 2 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5
5 4 2 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5
6 4 2 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5
7 4 2 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek