Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET403 Toksikoloji 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Toksikoloji dersinde zehirlerin kaynakları, canlı yapıdaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileri zehirlerin toksikokinetiği (emilme, vücutta dağılma, metabolizma ve vücuttan atılma), zehirlenmelerin klinik, kimyasal, biyolojik ve anatomo-patolojik tanısı, sağaltımı ve korunma şekillerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman Aksoy, Prof.Dr.Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr.Dilek GÜVENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji-Kaya ve ark., 2002 -Klinik Toksikoloji-Şanlı, 1999 -Toxicology The Basic Science of Poisons-Casarett and Doull, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde toksikolojiye giriş, zehirlenme tipleri, zehirlerin etkileri ve zehirler arasında etkileşmeler, zehirlenme ve zehirlilik denemeleri, doz-yoğunluk ve doz-etki ilişkisi, zehirlenme ve zehirliliği etkileyen faktörler, toksikokinetik, zehirlerin etki şekilleri, zehirlenmelerin tanısı ve sağaltımı, metaller diğer inorganik maddeler ve radyoetkin maddeler, zehirli gaz, buhar ve tanecikler, bitkisel zehirler, pestisidler, mikotoksinler, zehirli hayvanlar ve zehirleri, immunotoksikoloji ve kitle imha silahları konuları yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toksikolojinin tanımı, zehirlenme tipleri, zehirlerin etkileri ve zehirler arasında etkileşmeler 1. Toksikolojiye Giriş.ppt
2. Zehirlenme Tipleri, Etkileri, Etkileşmeler (1).ppt
2 Zehirlenme ve zehirlilik denemeleri, doz-yoğunluk ve doz etki ilişkisi, zehirlenme ve zehirliliği etkileyen faktörler 3. Zehirlenme ve Zehirlilik Denemeleri-1 (1) (2).ppt
4. Doz-Yoğunluk ve Doz-Etki İlişkisi.ppt
5. Zehirlenme ve Zehirliliği Etkileyen Faktörler.ppt
3 Toksikokinetik 6. Toksikokinetik (1).ppt
4 Zehirlerin etki şekilleri, sebepleri, tanısı ve sağaltımı 7. Zehirlerin Etki Şekilleri ve Koruyucu Mekanizmalar.ppt
8. Zehirlenmelerin sebepleri, tanısı ve sağaltımı (1).ppt
5 Metaller Diğer İnorganik Maddeler ve Radyoetkin Maddeler 9. Metaller, diğer inorganik maddeler, radyoetkin maddeler.ppt
6 Zehirli Gaz, Buhar ve Tanecikler 11. Zehirli Gaz, Buhar ve Tanecikler.ppt
7 Bitkisel Zehirler I: Alkaloidler, glikozidler, glukosinolatlar, fenolik bileşikler, Işığa duyarlı kılan bitkiler, Östrojenik bitkiler 12. Bitkisel zehirler.ppt
8 Bitkisel Zehirler II: Zehirli peptit ve proteinler, Alışılmamış aminoasitler, Vitamin zehirlenmeleri, Vitamin kullanımını bozan maddeler, Zehirli yağ asitleri, Reçineli maddeler ve diğerleri 12. Bitkisel zehirler.ppt
9 Ara sınav
10 Pestisidler I: İnsektisitler, Rodentisitler 13. Pestisidler.ppt
11 Pestisidler II: Molluskisitler, Fungusitler, Yabani ot ilaçları, Bitki gelişme düzenleyicileri, Algisidler 13. Pestisidler.ppt
12 Mikotoksinler 14. Mikotoksinler.ppt
13 Büyük Mantar Zehirleri, Zehirli Hayvanlar ve Zehirleri 15. Büyük mantar zehirleri.ppt
14 Doping İçin Kullanılan Maddeler, Hayvanların Yakalanması ve Ötenazi 17. Doping için kullanılan maddeler.ppt
15 İmmunotoksikoloji, kitle imha silahları 18. İmmunutoksikoloji ve Kitle İmha Silahları.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1360770 Doz-yoğunluk ve doz-etki ilişkisi ile zehirlenme ve zehirliliği etkileyen faktörleri kavrar.
2 1438577 Pestisidlerin kullanımları ve zararlarını değerlendirir.
3 1368897 Bitkisel zehirleri öğrenir, bölgesi açısından önemlerini değerlendirir.
4 1356818 Zehirlerin toksikokinetiğini (emilme, vücutta dağılma, metabolizma ve vücuttan atılma) kavrar.
5 1361400 Metallerden, diğer inorganik bileşiklerden ve radyoaktif maddelerden, zehirli gazlardan, akışlardan ve parçacıklardan kaynaklanan zehirlenmenin tanı ve tedavisini öğrenir.
6 1350361 Zehirlenme ve zehirlilik denemelerini öğrenir, zehirlilik denemelerinde kullanılan hayvanlar ve etik değerleri değerlendirir.
7 1387210 Mikotoksinlerin zararları ve bölgesi açısından önemlerini değerlendirir.
8 1366105 Zehirlenme tipleri, zehirlerin etkileri ve zehirler arasında etkileşmeleri öğrenir.
9 1361654 Zehirlenmelerin klinik, kimyasal, biyolojik ve anatomo-patolojik tanısı, sağaltımı ve korunma şekillerini öğrenir ve saha uygulamalarını değerlendirir.
10 1348483 Zehirli hayvanları ve zehirleri, immünotoksikoloji ve kitle imha silahları öğrenir.
11 1371463 Zehirlerin kaynaklarını ve canlı yapıdaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
6 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
7 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
8 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
9 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
10 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
11 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek