Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET405 Özel Patoloji-II 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Solunum sistemi, üriner sistem, hemopoetik sistem, genital sistem, endokrin sistem organları ile kemik, ekle ve kas dokularında meydana gelen hastalıkarın patolojisinin öğretilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Yavuz GÜLBAHAR, Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ, Prof. Dr. Murat YARIM, Prof. Dr. Mahmut SÖZMEN, Doç. Dr. Yonca Betil KABAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veterinary patoloji Cilt I-II Prof.Dr. Ümit H. Milli, Prof.Dr. Rıfkı Hazıroğlu -Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III K.V.F. Jubb, Peter C. Kennedy, Nigel Palmer -Veterinary Pathology Thomas C. Jones, Ronald Duncan Hunt, Norval W. King

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Evcil hayvanların solunum, hemopoietik, üriner, genital ve endokrin sistemler ile duyu organlarının kongenital anomalileri, dolaşım bozuklukları, yangıları, bu sistemlere ait spesifik enfeksiyöz ve paraziter hastalıkları ile tümörlerinin organ sistemleri düzeyinde incelenmesi ve bu patolojilerin oluşum mekanizmaları ile yapmış oldukları makroskobik ve mikroskobik değişiklikleri kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 1 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 15 2 30
8 Rehberli Problem Çözümü 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Burun boşluğu ve sinus hastalıkları patolojisi Solunum Hafta 1.pdf
2 Larinks, trahea ve bronş- bronçial hastalıkları patolojisi Solunum Hafta 2.pdf
3 Akciğer hastalıkları patolojisi Solunum Hafta 3.pdf
4 Plöra ve mediastinum hastalıkları patolojisi Solunum Hafta 4.pdf
5 Böbreklerin incelenmesi, böbrek hastalığı, yetersizliği ve gelişim anomalileri Üriner sistem Hafta 5.pdf
6 Glomerulus ve tubulus hastalıkları patolojisi Üriner sistem Hafta 6.pdf
7 Alt idrar yolları hastalıkları patolojisi I. Ara sınav Üriner sistem Hafta 7.pdf
8 Stem hücre bozuklukları, lökon ve eritron hastalıkları patolojisi Hematopoietik sistem yeni Hafta 8.pdf
9 Lenforetiküler doku hastalıkları patolojisi Hematopoietik sistem yeni Hafta 9.pdf
10 Hemorajik diatezisler Hematopoietik sistem yeni Hafta 10.pdf
11 Gelişim anomalileri, ovaryum ve yumurta yolları hastalıkları patolojisi DİŞİ GENİTAL Hafta 11.pdf
12 Uterus, serviks, vagina- vulva ve meme bezi hastalıkları patolojisi DİŞİ GENİTAL Hafta 12.pdf
13 Skrotum, tunika vaginalis, penis- prepusyum ve testis hastalıkları patolojisi Erkek Genital Sistem Patolojisi Hafta 13.pdf
14 Epididimis, funikulus spermatikus ve eklenti bezi hastalıkları patolojisi II. Ara sınav Erkek Genital Sistem Patolojisi Hafta 14.pdf
15 Hipofiz, paratiroid, tiroid ve adrenal bez hastalıkları patolojisi Göz ve kulak hastalıkları patolojisi Endokrin sistem hastalıkları Hafta 15.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1369773 Evcil hayvanlarda solunum, hemopoietik, üriner, genital ve endokrin sistemler ile duyu organlarına ait hastalıklar öğretilecektir
2 1361686 Bu sistemlere ait hastalıkların lezyonlarının tanımlanması; sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi kazandırılacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5
2 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek