Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET407 Özel Cerrahi-I 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Büyük ve küçük hayvan cerrahisinde karşılaşılan cerrahi hastalık ve lezyonların tanı, ayırıcı tanı ve sağaltım seçeneklerinin detaylı olarak kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cenk YARDIMCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özel Cerrahi Prof. Dr. Erdoğan Samsar, Prof. Dr. Faruk Akın 2.Slatter D. Textbook of Small Animal Surgery, WB Saunders, 2002 3.Fossum TW. Small Animal Surgery, Mosby, 2002 4.Bojrab J. Current Techniques in Small Animal Surgery, Lippincott Williams, 1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Veteriner cerrahide hastalıkların sistemlere göre karşılaştırılmalı değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deri ve deri altı bağ dokusu hastalıkları deri ve derialtı bağ doku.pdf
2 Kas ve sinir hastalıkları kas ve sinir.pdf
3 Kranium hastalıkları Kranium.pdf
4 Merkezi sinir sisteminin travmatik bozuklukları Beyin Sözlüğü.pdf
5 Kulak hastalıkları Kulak.pdf
6 Hava kesesi, sinuslar, burun ve burun boşlukları hastalıkları sinus ve hava kesesi.pdf
7 Ağız boşluğunun hastalıkları (I. Arasınav) 1.Özel Cerrahi.pdf
8 Diş bozukluk ve hastalıkları, çene eklemi ve kemiklerin hastalıkları 3.Özel Cerrahi.pdf
9 Farinks ve özefagus hastalıkları 4.Özel Cerrahi.pdf
10 Larinks, solunum yolları ve tiroid bezinin hastalıkları 5.Özel Cerrahi.pdf
11 Boyun bölgesi kas, damar, bursa ve boyun omurlarının hastalıkları 2.Özel Cerrahi.pdf
12 Toraksın travma ve kontüzyonları 1. Ders. Özel Cerrahi I.pdf
13 Karın bölgesi ve çeperinin travma ve kontüzyonları (II. Arasınav) 2. Ders, Özel Cerrahi I.pdf
14 Mide ve barsak hastalıkları 3. Ders, Özel Cerrahi I.pdf
15 Rektum ve anüs hastalıkları, üriner sistem hastalıkları rektum anüs.pdf
16 Erkek genital sistem anomali ve hastalıkları erkek genital.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1171022 Deri ve bağ dokusunun cerrahi hastalıklarını tanımlar ve tedavisini yapabilir
2 1176657 Kas ve sinir sisteminin cerrahi hastalıklarını tanımlar ve tedavisini yapabilir
3 1182458 Kranium ve merkezi sinir sisteminin cerrahi lezyonlarını tanımlar ve tedavisini yapabilir
4 1150046 Kulak, hava kesesi, sinuslar, burun ve burun boşluklarının cerrahi hastalıklarını tanımlar ve tedavisini yapabilir
5 1172676 Ağız boşluğu ile diş bozukluk ve hastalıklarını tanımlar ve tedavisini yapabilir
6 1177640 Farinks, özefagus, larinks, solunum yolları ve tiroid bezinin hastalıklarını tanımlar ve tedavisini yapabilir
7 1178080 Boyun bölgesi kas, damar, bursa ve boyun omurlarının hastalıklarını tanımlar ve tedavisini yapabilir
8 1179667 Toraks travma ve kontüzyonlarını tanımlar ve tedavisini yapabilir
9 1176677 Karın bölgesi ve çeperinin travma ve kontüzyonlarını tanımlar ve tedavisini yapabilir.
10 1182101 Mide, barsak, rektum ve anüs hastalıklarını tanımlar ve tedavisini yapabilir
11 1184798 Üriner sistem ile erkek genital sistem anomali ve hastalıklarını tanımlar ve tedavisini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4
2 5 5 5 4
3 5 5 5 4
4 5 5 5 4
5 5 5 5 4
6 5 5 5 4
7 5 5 5 4
8 5 5 5 4
9 5 5 5 4
10 5 5 5 4
11 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek