Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET411 Doğum Bilgisi 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Evcil hayvanların reprodüktif özelliklerine ilişkin bilgi vermeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat FINDIK, Doç. Dr. Serhan Serhat AY, Doç. Dr. Nilgün GÜLTİKEN, Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜRLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Kaymaz, M, Fındık, M, Rişvanlı, A., Köker, A. Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji. 3. Baskı, Medipres Yayınevi, Malatya, 2019. - Kaymaz, M, Fındık, M, Rişvanlı, A., Köker, A. Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji. 1. Baskı, Medipres Yayınevi, Malatya, 2013. - Kaymaz, M, Fındık, M, Rişvanlı, A., Köker, A. Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji. 2. Baskı, Medipres Yayınevi, Malatya, 2017. - Noakes DE., Parkinson TJ, England GCW. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. WB. Saunders, London, 2001. - Pineda MH. McDonald’s Veterinary Endocrinology and Reproduction. A Blackwell Publishing, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste evcil memeli hayvanlarda (sığır, at, koyun, domuz, köpek, kedi vb.) reprodüktif fizyoloji, endokrinoloji, gebelik fizyolojisi, gebelik tanısı, gebelik patolojisi ve doğumun fizyolojik düzeni öğretilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reprodüktif anatomi
2 Reprodüktif fizyoloji ve endokrinoloji
3 Pubertas ve seksüel sikluslar
4 Reprodüktif organların muayenesi
5 Reprodüksiyon yönetimi ve hormanların klinik kullanımları
6 Gebelik dönemi ve fizyolojisi
7 Gebelik dönemi patolojileri
8 Gebelik dönemi patolojileri DOGUM BILGISI - HG - ABORTUS.pdf
9 Doğum DOGUM BILGISI - HG - KOPEK KEDI - DOGUM.pdf
10 Güç doğuma tanısal yaklaşım DOGUM BILGISI - MF - KOPEK - GUCDOGUM.pdf
11 Güç doğuma yardım DOGUM BILGISI - MF - SIGIR - GUCDOGUM.pdf
12 Güç doğuma yardım DOGUM BILGISI - MF - DOGUM - FOTOTOMI.pdf
DOGUM BILGISI - MF - SEZARYEN.pdf
13 Prolapsus vagina DOGUM BILGISI - MF - PROLAPSUSLAR.pdf
14 Peripartal problemler
15 Neonatal bakım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1120846 Evcil hayvanlardaki üreme fizyolojisini ve seksüel siklusları bilir
2 1120847 Gebelik dönemi ve doğum süreçlerini bilir
3 1120897 Gebelik tanısı yöntemlerini bilir
4 1120871 Güç doğumları ve doğuma yardım yöntemlerini bilir
5 1120901 Yenidoğan yavrulara ilk müdahaleleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 5 1 1 3 2 1 1 2 1
2 4 5 3 5 1 1 3 2 1 1 2 1
3 3 5 3 5 1 1 3 2 1 1 2 1
4 3 5 3 5 1 1 3 2 1 1 2 1
5 3 5 3 5 1 1 3 2 1 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek