Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET413 Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Sığır, koyun, keçi, domuz ve atlarda sindirim sitemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve solunum sistem hastalıkları hakkında gerekli teorik bilgi kazandırmak ve bu hastalıklarla ilgili tanı koyabilmek, ayırıcı tanı, sağaltımlarını ve profilaksileri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mehmet TÜTÜNCÜ, Prof.Dr. Murat GÜZEL

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sığır İç Hastalıkları – Semptomdan Tanıya, Tanıdan Sağaltıma. Batmaz H., Bursa, 1997 2. Buzağı Hastalıkları, Şentürk, S., Bursa 2006 3. Veterinary Medicine – A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. Blood D.C., Radostitis O.M., London, 2004 4. Large Animal Internal Medicine- Smith B.P., Philadelphia, 2002 5. Veterinary Clinical Examination and Diagnosis- Radostits, O.M., W.B.Saunders, 2000 6. Sheep and Goat Medicine- Pugh, D.G., Philadelphia, 2002 7. Veterinary Drug Handbook- Plumb, D.C., Iowa, 1999 8. Bovine Medicine-Diseases and Husbandry of Cattle, Andrews A.H., London, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bu derste çiftlik hayvanlarında sindirim sistemi, karaciğer ve solunum sistemi hastalılarında semptom, sağaltım ve ayırıcı tanı ve tedavisi ve korunma yolları açıklar. Buzağı ve kuzu hastalıkları hakkında bilgi verir buzağı ishaller, buzağı ve kuzu kayıplarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması için gerekli bilgileri verir. Atlarda sancıyla seyreden hastalıklar hakkında bilgi verir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 4 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 6 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel giriş, stomatitis, stomatitis ile seyreden hastalıklar
2 Stomatitis ile seyreden hastalıklar
3 On Mide Hastalılıkları (basit indigsyon, Rumen asidozu, Rumen alkolozu)
4 On Mide Hastalıkları ( timpani, retikuloperitonitis traumatika, vagus indigesyonu) ön mide .pdf
5 Abomasum hastalıkları abomazum.pdf
6 Intestinal Hastalıklar
7 İntestinal Hastalıklar
8 Buzağı İshalleri 4. buzağı.pdf
9 ARASINAV
10 Karaciğer Hastalıkları 4. karaciğer.pdf
11 Karaciğer Hastalıkları 4. karaciğer.pdf
12 Ust Solunum Yolları Hastalıkları solunum sitemi hastalıkları+++.pdf
13 Solunum Sistemi Hastalıkları-Pnömoni
14 Ruminnatlarda viral ve bakteriyel ve paraziter solunum sistemi hastalıkları
15 Atlarda sancıyla seyreden hastalıklar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1432130 Çift tırnaklı hayvanlarda ilgili sistemlerin önemli hastalıklarını öğrenir.;
2 1432150 Ülkemiz ruminantlarında ilgili sistemlerin önemli hastalıklarını öğrenir.;
3 1432190 Bu hastalıklara saha koşullarında klinik olarak tanı koyabilir, ayırıcı tanısını yapar ve gerektiğinde diğer yöntemlerden yararlanmayı bilir.;
4 1481376 Hastalıklara uygun ve doğru sağaltım planı yapmayı öğrenir.;
5 1481377 Sağaltım sırasında bu hayvan türlerinin ekonomik yönlerini göz önünde bulundurur.;
6 1481383 Hastalıkları önlemek için koruma yöntemlerini bilir.;
7 1481384 Hastalıkları başından sonuna kadar değerlendirmeyi öğrenir.;
8 1481390 Hayvanların tedavisinde halk sağlığını göz önünde bulundurur.;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4
2 5
3 5 5
4 2
5 4 3
6
7 5 5
8 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek