Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET415 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-I 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Veteriner Küçük Hayvan İç Hastalıklarında sindirim, dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları ile ilgili veter hekimliği öğrencilerine bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Duygu Dalğın

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Köpek ve kedilerin iç hastalıkları klinik el kitabı, N. Aytuğ, 2011, İstanbul. 2- Veteriner klinik Laboratuvar Teşhis, K. Turgut, 2000, Bahçıvanlar Basımevi, Bursa.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner Küçük Hayvan İç Hastalıklarında sindirim, dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları ile ilgili veter hekimliği konuları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sindirim Sistemi Hastalıklarına giriş sindirim sistemi öğrenci yeni.pdf
2 Ağız, larinks veözefagus hastalıkları
3 Mide hastalıkları
4 İnce barsak hastalıkları
5 Kalın barsak hastalıkları
6 Karaciğer Hastalıkları
7 Dolaşım Sistemi Hastalıklarına giriş DOLAŞIM SİSTEMİ.pdf
8 Konjestif kalp yetmezliği
9 Konjenital kalp hastalıkları
10 DCM ve tansiyon modulasyonu
11 Dirofilaria, perikardit ve diğer kalp hastalıkları
12 Vize
13 Larinks, trahea ve göğüs boşluğu hastalıkları giriş SOLUNUM SİSTEMİ.pdf
14 ÜSY hastalıkları
15 ASY hastalıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1193739 Veteriner Küçük Hayvan İç Hastalıklarında dolaşım sistemi hastalıkları ile ilgili veteriner hekimliği öğrencileri bilgi alırlar
2 1195406 Veteriner Küçük Hayvan İç Hastalıklarında solunum sistemi hastalıkları ile ilgili veteriner hekimliği öğrencileri bilgi alırlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek