Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET451 Hematoloji 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Dersin amacı, veteriner hekimlik alanında öğrenim gören öğrencilere kanın yapısının anlaşılmasını ve tam kan sayım sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mehmet Kaya, Doç. Dr. Metin Çenesiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Clinical Pathology for the Veterinary Team (2010). Rosenfeld AJ ve Dial SM. Wiley-Blackwell (OMÜ Kütüphanesinde mevcuttur). • Schalm’s Veterinary Hematology (2010). Weiss DJ ve Wardrop KJ. Wiley-Blackwell (OMÜ Kütüphanesinde mevcuttur). • Veterinary Hematology and Clinical Chemistry (2006). Thrall MA. Blackwell Publishing (OMÜ Kütüphanesinde mevcuttur). • Clinical case presentations for veterinary hematology and clinical chemistry (2006) Thrall MA. Blackwell Publishing (OMÜ Kütüphanesinde mevcuttur). • Veterinary laboratory medicine :clinical biochemistry and haematology (2002) Kerr MG. Oxford : Blackwell Science (OMÜ Kütüphanesinde mevcuttur). • Atlas of veterinary hematology :blood and bone marrow of domestic animals (2001) Harvey JW. Philadelphia, P.A. :W. B. Saunders (OMÜ Kütüphanesinde mevcuttur). Clinical cases in avian and exotic animal hematology and cytology (2010) Campbell TW ve Grant KR. Ames, Iowa : Wiley-Blackwell.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hematoloji dersi hematopoez, eritrositler, lökositler, trombositler ve koagulasyon, kan grupları, hematolojik parametrelerin belirlenmesi ve yorumlanması konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
6 Uygulama/Pratik 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanın yapısı • Plazma • Kan hücreleri • Hayvanlarda kan hacminin hesaplanması • Kan hücrelerinin özellikleri bakımından hayvan türleri arasındaki farklılıklar K A N_giriş.pdf
2 Kanın pH’sı ve tampon sistemleri Kan_Tampon sistemler.pdf
3 Kan örneklerinin toplanması; • Hayvanlarda kan numunesinin alındığı damarlar • Antikoagulanlar • Kan alma tüpleri Kan_alma.pdf
4 Örneklerin hematolojik analizleri • Tam kan sayımı • Hemogramda bulunan kısaltmalar Kan sayım teknileri.pdf
5 Eritrositler; • Eritropoez • Eritrosit morfolojisi • Eritrositlerde bulunan inklüzyon cisimcikleri Eritrositler.pdf
6 MCV, MCH ve MCHC'nin hesaplanması Eritrosit indeksleri.pdf
7 Anemi ve polisitemi; • Aneminin nedenleri • Rejeneratif anemi • Rejeneratif olmayan anemi • Polisiteminin nedenleri Anemi.pdf
8 Hastalıklarda lökosit cevabının değerlendirilmesi • Monositoz ve monositopeni • Lenfositoz ve lenfopeni • Nötrofili ve nötropeni • Eozinofili ve eozinopeni • Bazofili • Lökosit cevabının tür spesifik incelenmesi Hemogram analiz.pdf
9 Arasınav
10 Lökogram • Yangıda lökogram • Stres lökogram Lökositler.pdf
11 Kanamanın durdurulması ve pıhtılaşma Hemostaz.pdf
12 Plateletler ve pıhtılaşma bozuklukları Pıhtılaşma ve pıhtılaşma bozuklukları.pdf
13 Hayvanlarda kan grupları ve çapraz karşılaştırma K an grupları.pdf
14 Kan naklinin prensipleri • Bir hayvandan alınabilecek kan miktarının hesaplanması • Kan nakli yapılacak hayvanın ihtiyaç duyduğu kan hacmi miktarının hesaplanması • Kan nakli yapılırken dikkat edilecek hususlar Kan transfüzyonu.pdf
15 Kanatlı ve egzotik hayvanlarda kan hücreleri ve hemogram Egzotik türlerde hematoloji.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
45429 1161727 Kanı oluşturan yapıları fonksiyonlarını ve , görevleri ve hayvanlarda kan hücrelerinin farklılıklarını bilecektir.
45432 1143939 Anemilerin belirlenmesi ve tiplendirilmesi hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
45435 1148382 Farklı hayvan türlerinde kan grupları hakkında bilgi sahibi olarak, kan transfüzyonu ile ilgili bilgiye sahip olabilecektir.
45438 1157121 Kanama ve pıhtılaşma mekanizmalarını anlayarak, kanama ve pıhtılaşma bozukluklarını değerlendirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
45429 5 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
45432 5 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
45435 5 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
45438 5 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek