Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET455 Spor Atlarında Performans Arttırıcı Madde Analizleri ve Önemi 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Spor Atlarında Performans Artırıcı Madde Analizleri ve Önemi dersinde doping amacı ile kullanılan ilaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri, etkileri, kullanım şekilleri, etkiledikleri sistem ve organlar, bu ilaçların analizinde kullanılan yöntemler ve Türkiye’de doping kontrolü için uygulanan yasal kuralların ele alınıp anlatılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Oğuzhan Yavuz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji-Kaya ve ark., 2002 -Spor Atlarında Performans Artırıcı Maddelerin Analizleri ve Önemi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ders Notu-Tel ve Fidancı, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doping amacı ile kullanılan maddelerin sınıflandırılması, merkezi sinir sistemini etkileyen maddeler, otonom sinir sistemini etkileyen maddeler, anabolik maddeler, hormonlar, vitaminler, mineral maddeler, idrar söktürücüler, kan ve kan yapımını artıran maddeler, solunum yollarını genişleten maddeler, metabolik destek maddeleri, doping etkili maddelerin kullanım amaçları, doping etkili maddelerin uygulanma yolları, doping etkili maddelerin etki mekanizmaları, doping etkili maddelerin vücutta uğradığı değişiklikler ve atılmaları, doping etkili maddelerin istenmeyen etkileri, doping maddesi kullanımını sınırlayıcı uygulamalar, Türkiye’de doping etkili maddelerin kontrolünde uygulanan yasal kurallar, doping etkili maddelerin analiz yöntemleri, Radioimmunoassay (RIA), Enzim Linked Immunsorbent Assay (ELISA), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS), Gaz Kromatografisi (GC) ve Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS) konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doping Amacı ile Kullanılan Maddelerin Sınıflandırılması, Kullanım Amaçları ve Uygulanma Yolları
2 Doping Maddelerinin Etki Mekanizmaları, Vücutta Uğradığı Değişiklikler ve Atılmaları ile İstenmeyen Etkileri
3 Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Maddeler
4 Otonom Sinir Sistemini Etkileyen Maddeler
5 Anabolik Maddeler ve Hormonlar
6 Vitaminler ve Mineral Maddeler
7 İdrar Söktürücüler ve Kan ve Kan Yapımını Artıran Maddeler
8 Solunum Yollarını Genişleten Maddeler ve Metabolik Destek Maddeleri
9 Doping Maddesi Kullanımını Sınırlayıcı Uygulamalar, Türkiye’de Doping Etkili Maddelerin Kontrolünde Uygulanan Yasal Kurallar
10 Doping Etkili Maddelerin Analiz Yöntemleri
11 Radioimmunoassay (RIA), Enzim Linked Immunsorbent Assay (ELISA)
12 Ara sınav
13 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
14 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS)
15 Gaz Kromatografi (GC) ve Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi (GC-MS)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1164157 Doping etkili maddelerin kullanım amaçlarını kavrar.
2 1141370 Doping etkili maddelerin yasal kontrolünde uygulanan kuralları öğrenir.
3 1143122 Doping etkili maddelerin analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1163290 Spor atlarında yarışı kazandırmak ve kaybettirmek amacı ile kullanılan maddeleri öğrenir.
5 1146865 Türkiye’de doping uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
6 1148312 Doping etkili maddelerin uygulanma yollarını, vücutta uğradığı değişiklikleri, etki mekanizmalarını ve istenmeyen etkilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3 3 3
2 3 3 5 3 3
3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 5 3 3
5 3 3 5 3 3
6 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek