Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET455 Spor Atlarında Performans Arttırıcı Madde Analizleri ve Önemi 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Spor Atlarında Performans Artırıcı Madde Analizleri ve Önemi dersinde doping amacı ile kullanılan ilaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri, etkileri, kullanım şekilleri, etkiledikleri sistem ve organlar, bu ilaçların analizinde kullanılan yöntemler ve Türkiye’de doping kontrolü için uygulanan yasal kuralların ele alınıp anlatılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Oğuzhan Yavuz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji-Kaya ve ark., 2002 -Spor Atlarında Performans Artırıcı Maddelerin Analizleri ve Önemi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ders Notu-Tel ve Fidancı, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doping amacı ile kullanılan maddelerin sınıflandırılması, merkezi sinir sistemini etkileyen maddeler, otonom sinir sistemini etkileyen maddeler, anabolik maddeler, hormonlar, vitaminler, mineral maddeler, idrar söktürücüler, kan ve kan yapımını artıran maddeler, solunum yollarını genişleten maddeler, metabolik destek maddeleri, doping etkili maddelerin kullanım amaçları, doping etkili maddelerin uygulanma yolları, doping etkili maddelerin etki mekanizmaları, doping etkili maddelerin vücutta uğradığı değişiklikler ve atılmaları, doping etkili maddelerin istenmeyen etkileri, doping maddesi kullanımını sınırlayıcı uygulamalar, Türkiye’de doping etkili maddelerin kontrolünde uygulanan yasal kurallar, doping etkili maddelerin analiz yöntemleri, Radioimmunoassay (RIA), Enzim Linked Immunsorbent Assay (ELISA), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS), Gaz Kromatografisi (GC) ve Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS) konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doping Amacı ile Kullanılan Maddelerin Sınıflandırılması, Kullanım Amaçları ve Uygulanma Yolları SPOR ATLARINDA DOPİNG KONU DAĞILIMI_19Güz.docx
2 Doping Maddelerinin Etki Mekanizmaları, Vücutta Uğradığı Değişiklikler ve Atılmaları ile İstenmeyen Etkileri 01. Giriş.pdf
3 Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Maddeler
4 Otonom Sinir Sistemini Etkileyen Maddeler
5 Anabolik Maddeler ve Hormonlar
6 Vitaminler ve Mineral Maddeler
7 İdrar Söktürücüler ve Kan ve Kan Yapımını Artıran Maddeler
8 Solunum Yollarını Genişleten Maddeler ve Metabolik Destek Maddeleri
9 Doping Maddesi Kullanımını Sınırlayıcı Uygulamalar, Türkiye’de Doping Etkili Maddelerin Kontrolünde Uygulanan Yasal Kurallar 03. Doping Muayene Yönetmeliği.pdf
10 Doping Etkili Maddelerin Analiz Yöntemleri How testing works - FEI Anti Doping Programme.mp4
11 Radioimmunoassay (RIA), Enzim Linked Immunsorbent Assay (ELISA)
12 Ara sınav
13 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) 04. Kromatografik analizlerde örnek hazırlama prensipleri-O.Yavuz.pdf
14 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) 05. Temel Kromatografi Kursu 22.01.2008.pdf
15 Gaz Kromatografi (GC) ve Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi (GC-MS)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1392701 Doping etkili maddelerin kullanım amaçlarını kavrar.
2 1370848 Doping etkili maddelerin yasal kontrolünde uygulanan kuralları öğrenir.
3 1372564 Doping etkili maddelerin analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1391877 Spor atlarında yarışı kazandırmak ve kaybettirmek amacı ile kullanılan maddeleri öğrenir.
5 1376211 Türkiye’de doping uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
6 1377608 Doping etkili maddelerin uygulanma yollarını, vücutta uğradığı değişiklikleri, etki mekanizmalarını ve istenmeyen etkilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3 3 3
2 3 3 5 3 3
3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 5 3 3
5 3 3 5 3 3
6 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek