Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET457 Hayvansal Gıdada Kalıntı ve Kontaminatlar 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Hayvansal gıdalardaki veteriner ilaç kalıntılarının (antibiyotikler, anabolik hormonlar), gıdaların pestisit, ağır metal, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), dioksin ve poliklorlubifeniller (PCB) ile kontaminasyonunun sağlık için zararlarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan İNAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karakaya, A.E. 2012. Gıda Katkı maddeleri ve kontaminantları http://www.turktox.org.tr/gida/index.php?p=kontaminant Doğruer, Y. 2004. Veteriner Halk Sağlığı. Selçuk Üniversitesi Basımevi– Konya. Dinçer, B. 1994. Veteriner Halk Sağlığı. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir. Erol, İ., 2007. Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. ISBN: 978-975-00131-0-9, Pozitif Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıdalardaki kalıntı ve kontaminantların tanımlanması ve sınıflandırılması, antibiyotik, anabolik hormon ve pestisit kalıntılarının halk sağlığı ve gıda teknolojisi açısından yarattığı tehlikeler, sağlık riski oluşturan başlıca ağır metaller ve Polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) gıdalarda varlığı, halk sağlığı yönünden önemi ile gıdalarda dioksin ve poliklorlubifenillerin (PCB) varlığı ve karsinojenik etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 16 2 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş HAYVANSAL GIDALARDA KALINTI VE KONTAMİNATLAR DERS.pptx
2 Gıdalardaki kalıntı ve kontaminantların tanımlanması ve sınıflandırılması
3 Hayvansal gıdalarda önemli bazı veteriner ilaç kalıntıları
4 Antibiyotiklerin veteriner hekimlik alanında kullanımı
5 Antibiyotik kalıntılarının halk sağlığı ve gıda teknolojisi açısından yarattığı tehlikeler
6 Anabolik hormonların sınıflandırılması, veteriner hekimlikte kullanım amaçları
7 Anabolik hormon kalıntılarının neden olduğu sağlık riskleri
8 Pestisitlerin sınıflandırılması
9 Gıdalarda pestisit kalıntıları
10 Pestisitler için yasal tolerans limitleri
11 Pestisit kalıntılarının sağlık üzerine zararlı etkileri
12 ARA SINAV
13 Sağlık riski oluşturan başlıca ağır metaller
14 Diğer metaller
15 Polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) gıdalarda varlığı, halk sağlığı yönünden önemi
16 Gıdalarda dioksin ve poliklorlubifenillerin (PCB) varlığı ve karsinojenik etkileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1143915 Antibiyotiklerin veteriner hekimlikte kullanımını öğrenir
2 1196566 Hayvansal gıdalarda bulunan antibiyotik kalıntılarının halk sağlığı ve gıda teknolojisi bakımından önemini öğrenir
3 1196629 Anabolik hormonların sınıflandırılmasını ve veteriner hekimlikte kullanımını öğrenir
4 1196710 Gıdalardaki hormon kalıntılarının neden olduğu sağlık risklerini öğrenir
5 1196804 Pestisitlerin sınıflandırılması, kullanım amaçları ve gıdalardaki kalıntılarının sağlığa zararlı etkilerini öğrenir
6 1196856 Gıdalarda ağır metal kalıntılarının varlığı ve sağlığa etkilerini öğrenir
7 1196981 Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gıdalarda varlığı ve sağlığa etkilerini öğrenir
8 1197000 Dioksin ve poliklorlubifenillerin gıdalarda varlığı ve sağlığa etkilerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4
2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
5 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4
6 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
7 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
8 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek