Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET459 Fizyopatoloji 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Hastalıkların oluşumu ve seyri sırasında hücre ve organizmada meydana gelen değişiklikleri ve bu değişiklerin mekanizmalarını açıklamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin ÇENESİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veterinary pathophyssiology. Robert H. Dunlop, Charles-Henri Malbert (Eds), Blackwell publishing, 2004. Renkli Fizyopatoloji Atlası, Stephan Silbernagl (Ed), İlknur Kozanoğlu (Çev. Ed.), Adana Nobel Kitabevi, 2011. Hastalıkların Patofizyolojisi, Stephan J. McPhee, Garry D. Hammur (Eds), Erkan Çoban, Gültekin Süleymanlar (Çev. Ed.), Palme Yayıncılık, 2008. Fizyopatoloji, William A. Sodeman, Thomas M. Sodeman (Eds), Naci Bor (Çev. Ed.), Türkiye Klinikleri Yayınevi, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders genetik bozuklukların, immun sistem bozukluklarının, hematopoietik sistem bozukluklarının, sinir sistemi bozukluklarının, pulmoner ve renal bozuklukların, kardiyovasküler bozuklukların, gastrointestinal sistem bozukluklarının, endokrin sistem bozukluklarının ve genital sistem bozukluklarının fizyopatolojisini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetik bozuklukların fizyopatolojisi
2 İmmun sistem bozukluklarının fizyopatolojisi
3 Hematopoietik sistem bozukluklarının fizyopatolojisi I K A N.pdf
4 Hematopoietik sistem bozukluklarının fizyopatolojisi II
5 Sinir sistemi bozukluklarının fizyopatolojisi
6 Pulmoner bozuklukların fizyopatolojisi
7 Renal bozuklukların fizyopatolojisi
8 Arasınav
9 Kardiyovasküler bozuklukların fizyopatolojisi I
10 Kardiyovasküler bozuklukların fizyopatolojisi II
11 Gastrointestinal sistem bozukluklarının fizyopatolojisi I
12 Gastrointestinal sistem bozukluklarının fizyopatolojisi II
13 Endokrin sistem bozukluklarının fizyopatolojisi I
14 Endokrin sistem bozukluklarının fizyopatolojisi II
15 Erkek genital sistem bozukluklarının fizyopatolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194636 Vücudun normal çalışmasını engelleyen durumlarda organ veya sistemlerin yeni durum karşısındaki değişikliklerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek