Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET463 Yabani Hayvan Hastalıkları ve Rehabilitasyonu 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Veteriner İç hastalıkları ve Cerrahi hastalıkları alanında Yabanıl hayvanların dahili ve cerrahi hastalıkları ile bu hayvanların rehabilitasyonu ile ilgili öğrenciye kapsamlı bilgi verme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hatice Özlem Nisbet Doç. Dr. Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zoological Medicine, http://ocw.tufts.edu/Course/60/Lecturenotes, Erişim tarihi: 27.11.2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner İç hastalıkları ve Cerrahi hastalıkları alanında Yabanıl hayvanların dahili ve cerrahi hastalıkları ile bu hayvanların rehabilitasyonu ile ilgili öğrenciye kapsamlı bilgileri içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 17 1 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 16 1 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabani hayvanların Sindirim Sistemi Hastalıkları Doç.Dr.Didem PEKMEZCİ.ppt
Doç. Dr. Didem PEKMEZCİ.pdf
1. DERS.pdf
2 Yabani hayvanların Sindirim Sistemi Hastalıkları Doç.Dr.Didem PEKMEZCİ.ppt
Doç. Dr. Didem PEKMEZCİ.pdf
2. DERS.pdf
3 Yabani hayvanların Solunum Sistemi Hastalıkları Doç.Dr.Didem PEKMEZCİ.ppt
3. DERS.pdf
4 Yabani hayvanların Solunum Sistemi Hastalıkları Doç.Dr.Didem PEKMEZCİ.ppt
4. DERS.pdf
5 Yabani hayvanların Dolaşım Sistemi Hastalıkları Doç.Dr.Didem PEKMEZCİ.ppt
5. DERS.pdf
6 Yabani hayvanların Dolaşım Sistemi Hastalıkları Doç.Dr.Didem PEKMEZCİ.ppt
6. DERS.pdf
7 Yabani hayvanların Deri Hastalıkları Doç.Dr.Didem PEKMEZCİ.ppt
7. DERS.pdf
8 Yabani hayvanların Üriner-Endokrin Sistem Hastalıkları Doç.Dr.Didem PEKMEZCİ.ppt
9 Vize
10 Yabani Hayvanlarda Genel Cerrahi hastalıklar
11 Yabani hayvanların ortopedik problemlerine yaklaşım
12 Yabani hayvanlarda radyoloji tekniği
13 Yabani hayvanlarda anestezi metodları
14 Yabani hayvanlarda karşılaşılan göz hastalıkları
15 Yabani hayvanlarda karşılaşılan göz hastalıklarının tanı ve tedavisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203143 Veteriner İç Hastalıkları alanında yabanıl hayvanların hastalıklarını öğrenme
2 1203203 Veteriner Cerrahi Hastalıkları alanında yabanıl hayvanların hastalıklarını öğrenme
3 1203303 Yabanıl hayvanların rehabilitasyonunu öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 2 3 4 4 3 2 2
2 5 5 4 5 5 2 3 4 4 3 2 2
3 5 5 3 2 5 1 4 5 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek