Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET402 Süt Bilimi ve Teknolojisi 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Sütün yapısı, bileşimi, özellikleri, bileşimine etki eden faktörleri hayvan türlerine göre de karşılaştırmalı olarak bilgi vermek, sütün mikroflorası, sütte kullanılan starter kültürler, sütün pıhtılaşma mekanizması ile içme sütü teknolojisi, süt tozu, yoğurt, çeşitli peynir yapım teknolojileri, tereyağı ve diğer süt ürünleri teknolojileri (dondurma, kefir, kımız vs) öğretmek ve süt işletmeleri sanitasyonu, süt ve süt ürünleri analiz yöntemleri bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan İNAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi AbD.,Ankara Gıda Uygulama Föyleri, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Sütün kimyasal bileşimi ve mikroflorası I-Sütün Genel Özellikleri II-Sütün Yapısına ve Bileşimine Giren Unsurlar a)Sütün Kaba Yapısı b)Sütün Bileşimine Giren Unsurlar III-Sütün Genel Fiziksel Özellikleri IV-Anormal Sütler V-Sütün Miktar ve Bileşiminde Meydana Gelen Değişiklikler VI-Sütün Biyolojik Elemanları a)Sütte Bulunan Hücreler b)Sütün Mikroflorası c)Mikroorganizmaların Sütte Şekillendirdiği Bozukluklar II. Süt Ürünleri Teknolojisi I-Üretim Yerlerinde Süte Uygulanacak İşlemler II-İçme Sütü Teknolojisi a)Pastörize Süt b)UHT Steril Süt III-Sütün Isıtma ve Kurutma İle Muhafaza Yöntemleri a)Konsantre Sütler b)Süt Tozu Teknolojisi IV-Fermente Süt Ürünleri a)Yoğurt Teknolojisi b)Tereyağı Teknolojisi c)Peynir Teknolojisi V- Diğer süt ürünleri teknolojisi a) Kefir ve Kımız Teknolojisi d)Dondurma Teknolojisi VI- Süt İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 2 32
6 Uygulama/Pratik 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Sütün Kimyasal Bileşimi ve Mikroflorası I. Sütün Genel Özellikleri Sütlerde pH ölçümü ve asitlik tayini Konu 1 - Sütün tanımı.pdf
2 II. Sütün Yapısına ve Bileşimine Giren Unsurlar a)Sütün Kaba Yapısı b) Sütün Bileşimine Giren Unsurlar Tereyağı ve peynirlerde pH ve asitlik tayini süt dersi.pptx
Konu 2 - Sütün bileşimi.pdf
Konu 3 - Sütün Miktar ve Bileşimine Etki Eden Faktörler.pdf
Konu 4 - Sütün genel özellikleri.pdf
Konu 5 - Anormal sütler.pdf
Konu 6 - İçme Sütü Teknolojisi.pdf
Konu 7 - Peynir Teknolojisi 1.pdf
Konu 8 - Peynir Teknolojisi 2.pdf
3 III. Sütün Genel Fiziksel Özellikleri Yoğurt, ayran ve diğer süt ürünlerinde pH ve asitlik tayini
4 IV. Anormal Sütler V. Sütün Miktar ve Bileşiminde Meydana Gelen Değişiklikler Sütte kuru madde ve yoğunluk tayini
5 V. Sütün Biyolojik Elemanları a)Sütte Bulunan Hücreler Sütte yağ tayini Gerber Metodu İle Sütte Yağ Tayini.pptx
6 b) Sütün Mikroflorası Süt ürünlerinde kuru madde ve rutubet tayini
7 b) Sütün Mikroflorası Yoğurt ve ayranda yağ tayini
8 c)Mikroorganizmaların Sütte Şekillendirdiği Bozukluklar Beyaz ve kaşar peynirinde yağ tayini
9 Ara Sınav Tereyağı ve diğer süt ürünlerinde yağ tayini
10 2. Süt Ürünleri Teknolojisi I. Üretim Yerlerinde Süte Uygulanacak İşlemler Sütte enzim deneyleri
11 II. İçme Sütü Telnolojisi a)Pastörize Süt b)UHT Steril Süt Sütte prezervatif madde aranması
12 III. Sütün Isıtma ve Kurutma ile Muhafaza Yöntemleri a)Konsantre Sütler b)Süt Tozu Teknolojisi Süt proteinlerinin (kazein, laktoalbümin ve laktoglobulin) eldesi
13 IV. Fermente Süt Ürünleri a)Yoğurt Teknolojisi b)Tereyağı Teknolojisi Kefir yapımı, yoğurtta nişasta tayini
14 c)Peynir Teknolojisi Süttel laktoz tayini
15 d)Diğer Süt Ürünleri Teknolojisi -Kefir ve Kımız Teknolojisi -Dondurma Teknolojisi Süt ve ürünlerinde mikrobiyolojik analizşer
16 VI. Süt İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon Süt ve süt ürünlerinin mikrobiyolojik analizleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1164160 Sütün yapısı ve bileşimi hakkında bilgi edinir
2 1168939 Sütte protein, lipit, karbonhidrat, ve enzimler hakkında bilgi edinir
3 1156343 Sütte teknolojisi hakkında bilgi edinir
4 1169961 Süt hijyeni ve sanitasyonu hakkında bilgi edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5
2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5
3 2 2 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5
4 2 2 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek